Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

, Om ”TLK ON”

, Om ”TLK ON” tänds, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Skivfacket öppnas inte och det går inte att mata ut skivan trots att du har tryckt på Z. , Prova följande: 1Stäng av spelaren och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 2Håll Z på spelaren intryckt och sätt i stickkontakten igen. 3Fortsätt hålla Z på spelaren intryckt ända tills skivfacket öppnas. 4Ta ut skivan. 5Vänta tills ”WAIT” tänds på frontpanelens display, och håll sedan [/1 på spelaren intryckt i mer än 10 sekunder tills spelaren slås på igen. Spelaren reagerar inte på några knappar. , Det har bildats kondens inuti spelaren (sidan 3). , Håll [/1 på spelaren intryckt i mer än 10 sekunder tills indikatorerna på frontpanelens display släcks. Om spelaren fortfarande inte reagerar på knapparna så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och sätt i den igen. Trådlöst nätverk Det går inte att ansluta datorn till Internet efter att ha gjort inställningarna i avsnittet ”Trådlös nätverksinställning (Autoregistrering (WPS))”. , Det kan hända inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) ändras automatiskt om man använder Wi-Fi Protected Setup-funktionen innan man justerar inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Kontrollera i så fall de trådlösa inställningarna för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten), och ändra sedan de trådlösa inställningarna för datorn på motsvarande sätt. Se bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för närmare detaljer. Det går inte att ansluta spelaren till den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). , Kontrollera att den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) är påslagen. , Beroende på den omgivande miljön, t.ex. materialet i väggarna, mottagningsförhållandena för radiovågor, eller eventuella hinder mellan spelaren och den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten), kan det hända att det möjliga kommunikationsavståndet sjunker. Flytta i så fall spelaren och den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) närmare varandra. , Apparater som använder frekvensbandet 2,4 GHz, t.ex. mikrovågsugnar, Bluetoothapparater eller digitala sladdlösa apparater, kan orsaka avbrott i kommunikationen. Flytta undan spelaren från sådana apparater, eller stäng av de apparaterna. Den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) visas inte på listan ”Åtkomstpunktsökning”. , Den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) visas inte om man ställer in SSID-koden på att dölja den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten). Kontrollera och ställ om SSID-koden för den trådlösa nätverksroutern (åtkomstpunkten) för hand (sidan 60). 70

Självdiagnosfunktionen När självdiagnosfunktionen aktiveras för att förhindra att det blir fel på spelaren tänds en felkod på frontpanelens display, eller också tänds enbart utan några andra meddelanden på hela skärmen. Kontrollera i så fall följande punkter. Om en felkod tänds på frontpanelens display Felkod Exxxx SYS ERR VUP NG FAN ERR Motåtgärder Kontakta närmaste Sonyhandlare eller auktoriserade Sony-serviceverkstad och meddela felkoden. • Kontrollera att ventilationshålen på baksidan av spelaren inte är blockerade. • Placera spelaren på en plats med tillräcklig ventilation, så att den inte överhettas. Övrig information Om bara tänds utan några andra meddelanden på hela skärmen Kontakta närmaste Sony-handlare eller auktoriserade Sony-serviceverkstad. 71