Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

• Att observera

• Att observera angående BD-RE-skivor/ BD-R-skivor Den här spelaren har stöd för BD-RE-skivor av version 2.1 och 1.1,1.2 och BD-R-skivor av version 1.3 inklusive BD-R-skivor av organisk pigmenttyp (LTH-typ). • Att observera angående DTS 5.1 MUSIC DISC Den här spelaren kan spela DTS 5.1 MUSIC DISC. Angående uppspelning av skivor som är inspelade i AVCHD-format Den här spelaren kan spela skivor i AVCHDformat. TM Vad är AVCHD-format? AVCHD-formatet är ett högupplösningsformat för digitala videokameror som används för att spela in antingen SD-signaler (med standardupplösning) eller HD-signaler (med högupplösning) enligt antingen 1080i-specifikationerna *1 eller 720p specifikationerna *2 på DVD-skivor, med hjälp av effektiv datakomprimerings- och kodningsteknik. MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att komprimera bilddata, och Dolby Digital eller linjär PCM för att komprimera ljuddata. Med MPEG-4 AVC/H.264-format går det att komprimera bilder på ett mer effektivt sätt än med vanliga bildkomprimeringsformat. Med MPEG-4 AVC/ H.264-formatet går det spela in videosignaler med högupplösning (HD) som är inspelade med en digital videokamera på DVD-skivor, på samma sätt som för TV-signaler med standardupplösning (SD). *1 Ett högupplösningsformat som använder 1080 effektiva avsökningslinjer och interlace-format. *2 Ett högupplösningsformat som använder 720 effektiva avsökningslinjer och progressivt format. b • Det kan hända att somliga skivor i AVCHDformat inte går att spela beroende på inspelningens skick. • Skivor i AVCHD-format som inte är korrekt slutbehandlade går inte att spela. Bildutmatningsupplösning Utmatningsupplösningen varierar beroende på inställningen för punkten ”Bildutmatningsformat” under ”Videoinställningar” (sidan 51). Inställd upplösning När punkten ”Bildutmatningsformat” är inställd på ”HDMI” LINE OUT VIDEO/ SVIDEOuttag COMPONENT VIDEO-uttag HDMI OUTuttag När punkten ”Bildutmatningsformat” är inställd på ”Komponentvideo” LINE OUT VIDEO/ SVIDEOuttag COMPONENT VIDEO-uttag HDMI OUTuttag 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480i/576i 480p/576p 480i/576i 480p/576p 480p/576p 720p 480i/576i 480i/576i 720p 480i/576i 720p* 720p* 1080i 480i/576i 480i/576i 1080i 480i/576i 1080i* 1080i* 1080p Ingen bild Ingen bild 1080p Går ej att välja Går ej att välja Går ej att välja 74 * Skyddat material på DVD-skivor matas ut med upplösningen 480p/576p. Skyddat material på BD-skivor matas ut med upplösningen 576p. När punkten ”Bildutmatningsformat” är inställd på ”Video eller S-video” 480i/576i-videosignaler matas ut via LINE OUT VIDEO/S VIDEO-utgången eller COMPONENT VIDEO-utgången, och 480p/ 576p-videosignaler matas ut via HDMI OUT-utgången.

Ljudsignaler som matas ut och inställningar på spelaren Vilket ljud som matas ut beror på vilken ljudkälla, vilka utgångar och vilken A/V-förstärkare (receiver) som används. Kontrollera vilka ljudformat som A/V-förstärkaren (receivern) har stöd för, anslutningarna till A/V-förstärkaren (receivern) och inställningsmönstret under ”Ljudinställningar” i nedanstående tabeller för att få det ljud du vill ha. För att spela Skiva/ljudkälla Utmatad ljudsignal Anslutningar och inställningar Ljudformat som stöds av A/V-förstärkaren (receivern) Ljuduttag på spelaren *1 BD DVD HD Audio *3 HD Audio *2 Upp till LPCM 7.1ch *3 Mångkanalig LPCM HD Audio *2 Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS HDMI OUT A Dolby Digital/DTS *4 Dolby Digital/DTS DIGITAL OUT C Dolby Digital/ DTS LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch Dolby Digital/ DTS Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS HDMI OUT DIGITAL OUT Upp till LPCM 7.1ch Mångkanalig LPCM HDMI OUT A LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch Mångkanalig LPCM HDMI OUT B LPCM 2ch LPCM 2ch DIGITAL OUT C Dolby Digital/DTS Dolby Digital/DTS HDMI OUT DIGITAL OUT A C B C Övrig information ”Ljudinställningar” Inställningsmönster för ”Ljudinställningar” Inställningsmönster Ljudutmatningsprioritet *5 (sidan 53) Ljud (HDMI) *6 (sidan 53) AB HDMI Auto BD ljudinställning (sidan 54) A Direkt B Mixa eller Direkt DTS *6 (sidan 54) Dolby Digital *6 (sidan 54) — — C Koaxial/optisk — — DTS Dolby Digital *1 Vid anslutning till LINE OUT (R-AUDIO-L)- uttagen matas 2-kanaliga signaler ut. *2 HD Audio inkluderar formaten Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio och DTS-HD High Resolution Audio. *3 För Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio: ställ in punkten ”HDMI-upplösning” under ”Bildutmatningsformat” på något annat än ”480i/576i” eller ”480p/576p” på skärmen ”Videoinställningar” (sidan 51). *4 2-kanaliga/fåkanaliga primära/sekundära ljudsignaler matas ut som 2-kanaliga LPCMsignaler. *5 2-kanaliga LPCM-signaler matas ut via de andra utgångarna än de prioriterade utgångarna. *6 2-kanaliga LPCM-signaler matas ut i följande fall: – när punkten ”Ljud (HDMI)” är inställd på ”2- kanalig PCM” på skärmen ”Ljudinställningar”. – när punkten ”Dolby Digital”/”DTS” är inställd på ”PCM-nedmixning” på skärmen ”Ljudinställningar”. – vid uppspelning av en DVD-skiva med MPEG-ljud. 75