Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Register Termer inom

Register Termer inom parentes används i informationen på TV-skärmen. Siffror 24p True Cinema 81 A AACS 79 ANGLE 11 Anslutning A/V-förstärkare (receiver) 21 TV 16 AUDIO 10 ”Automatisk avstängning” 59 AVCHD 74, 79 B Barnlås 12, 69 Barnspärr 37, 56 Batterier 28 ”BD/DVDuppspelningsinställningar” 56 ”BD-data” 39 BD-LIVE 25, 38 BD-R 72, 79 BD-RE 72, 79 Bildspel 43, 45, 46 Bildutmatningsupplösning 74 Bitström 68 Blu-ray Disc 72, 79 BONUSVIEW 38 BRAVIA Sync 18, 68 C CD 72 D Deep Colour 52, 80 DISPLAY 12 DLNA 46, 64, 80 Dolby Digital 23, 54 Dolby Digital Plus 75, 80 Dolby TrueHD 75, 80 DTS 23, 54 DTS-HD 75, 80 DVD 72 ”Dämpad belysning” 59 E Enkel inställning 30, 65 Enknappsspelning 18, 37 Externt minne 25, 38, 69 F Felsökning 66 Fjärrkontrollen 10, 28, 29 ”Foto” 43 ”Fotoinställningar” 58 Frontpanelens display 13 Färgknappar 11 H HD Audio 75 HDMI 17, 22, 30, 51, 52, 53, 68, 80 Hemmenyn 47 HOME 11, 36, 47 I ”Inställn.” 47 K ”Kapitelsökning” 39 ”Kontroll för HDMI” 18, 37, 59, 68 L ”Ljudinställningar” 41, 53 Ljudutmatningsignaler 75 ”Ljudutmatningsprioritet” 53 Lokalt minne 25, 38, 69 LTH 80 M MAC-adress 60 Mata in tecken 62 Mjukvaruuppdatering 27, 48, 59 MP3-ljudspår 42, 72 ”Musik” 42 N ”Nätverksinställningar” 60 ”Nätverksuppdatering” 27, 48 O OPTIONS 11, 38, 42, 44 ”OSD-språk” 59 P PhotoTV HD 44, 80 POP UP/MENU 11, 38 R Regionskoder 73 S Självdiagnosfunktionen 71 Skivlås 37 Skivor som går att spela 72 ”Snabbstartläge” 59 Språkföljning 18 SUBTITLE 11 Systemavstängning 18 ”Systeminställningar” 59 T THEATRE 10, 18 ”Titelsökning” 39 TOP MENU 11, 38 ”TV-typ” 50 82

U Uppdatering 27, 48 Uppspelning i slow motion 11 Uppspelning ruta för ruta 11 Uppspelningsinformation 40 USB 45 V ”Video” 36 ”Videoinställningar” 40, 50 W WEP 34, 60, 76 WEP-nyckel 34, 60 Wi-Fi Protected Setup 26, 32, 60, 80 WPA2-PSK (AES) 76 WPA-nyckel 34, 60 WPA-PSK (AES) 76 WPA-PSK (TKIP) 76 WPS-knapp 26, 32 X x.v.Colour 53, 81 Å ”Återställning” 65 Återställning av spelaren 65 Återupptagen uppspelning 12, 37, 43 83