Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Innehåll VARNING . . .

Innehåll VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Anslutningar och inställningar Anslutning av spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Steg 1: Anslutning till TV:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Anslutning till ett HDMI-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Angående BRAVIA Sync-funktionerna (gäller endast vid HDMIanslutning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Anslutning via komponentvideouttagen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . 19 Anslutning till ljud/videouttagen eller S VIDEO-uttaget . . . . . . . . . . . . . 20 Steg 2: Anslutning till en A/V-förstärkare (receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Anslutning via HDMI-uttagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster kanal . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Steg 3: Hur man sätter i ett externt minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Steg 4: Anslutning till ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Steg 5: Anslutning av nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Steg 6: Förberedelser för fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 För att styra TV:n med fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Steg 7: Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Steg 8: Trådlösa nätverksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Trådlösa nätverksinställningar (Auto-registrering (WPS)) . . . . . . . . . . . 32 Trådlösa nätverksinställningar (Åtkomstpunktsökning) . . . . . . . . . . . . . 34 Uppspelning Uppspelning av BD-skivor/DVD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hur man använder BD-skivans eller DVD-skivans meny . . . . . . . . . . . 38 För att använda BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sökning efter titlar/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Visning av speltid och uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Justering av bilden och ljudet för videomaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Uppspelning av musik-CD-skivor och MP3-ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Uppspelning av fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Uppspelning från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Uppspelning av fotofiler via ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Förberedelser på servern/spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Uppspelning av fotofiler på en DLNA-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8

Inställningar och justeringar Hur man använder inställningsskärmarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Nätverksuppdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Videoinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 BD/DVD-uppspelningsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Fotoinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nätverksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Återställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Övrig information Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Självdiagnosfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Skivor som går att spela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bildutmatningsupplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Ljudsignaler som matas ut och inställningar på spelaren . . . . . . . . . . . . . . . 75 Angående säkerheten för trådlösa nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Språkkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Områdeskoder för barnspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9