Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Ty³ obudowy A Gniazdo

Ty³ obudowy A Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) (strona 21) B Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L) (strona 17, 18, 22) C Gniazdo LINE OUT (VIDEO) (strona 18) D Gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL) (strona 21) E Otwory wentylacyjne Wewntrz odtwarzacza znajduje si wentylator. F Gniazdo EXT (strona 23) G Zcze AC IN (strona 26) H Gniazdo LINE OUT (S VIDEO) (strona 18) I Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (strona 17) J Gniazdo HDMI OUT (strona 15, 20) K Zcze LAN (100) (strona 24) 12

Pod³¹czanie odtwarzacza Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera nastpujce elementy: • Przewód zasilajcy (1 szt.) • Pilot (1 szt.) • Baterie R6 (2 szt.) Aby podczy odtwarzacz i wybra w nim odpowiednie ustawienia, naley wykona kroki 1 do 8. Przewód zasilajcy naley podczy dopiero przy wykonywaniu czynnoci z podrozdziau „Krok 5: pod- czanie przewodu zasilajcego” (strona 26). Po³¹czenia i ustawienia Poczenia i ustawienia 13