Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Krok 1: pod³¹czanie

Krok 1: pod³¹czanie telewizora Informacja o gniazdach wideo / HDMI OUT Odtwarzacz jest wyposaony w wymienione poniej gniazda. Podcz odtwarzacz do odpowiednich gniazd wejciowych telewizora. Podczajc telewizor przewodem HDMI do gniazda HDMI OUT, mona uzyska cyfrowy obraz i dwik o wysokiej jakoci. Typ gniazda Wysoka jakoœ Cyfrowe Analogowe Rozdzielczoœ obrazu filmowego Wysoka rozdzielczo: 1080/ 24p, 1080p, 1080i, 720p Standardowa rozdzielczo: 576p/ 480p, 576i/480i Wysoka rozdzielczo: 1080i, 720p Standardowa rozdzielczo: 576p/ 480p, 576i/480i Podczanie Patrz punkt „Podczanie do gniazda HDMI” na stronie 15. Patrz punkt „Podczanie do gniazd komponentowego sygnau wideo (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” na stronie 17. Standardowa rozdzielczo: 576i/ 480i Patrz punkt „Podczanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO” na stronie 18. Standardowa jakoœ Standardowa rozdzielczo: 576i/ 480i Patrz punkt „Podczanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO” na stronie 18. b • Aby zapobiec zakóceniom, naley starannie podcza przewody. • Naley zapozna si z instrukcj obsugi podczanego urzdzenia. • Odtwarzacza nie mona podczy do telewizora, który nie jest wyposaony w gniazdo wejcia wideo. • Nie naciska zbyt mocno podczanych przewodów. Dociskanie przewodu do cianki obudowy itp. grozi uszkodzeniem przewodu lub gniazd. Pod³¹czanie do telewizora z wejœciem DVI Uyj kabla przejciowego HDMI-DVI (wyposaenie dodatkowe). Gniazdo DVI nie pozwala na doprowadzenie sygnau audio i dlatego oprócz tego poczenia trzeba skorzysta z innego poczenia audio (strona 19). Oprócz tego, gniazda HDMI OUT nie mona czy z gniazdami DVI, które nie s zgodne z technologi HDCP (na przykad gniazdami DVI monitorów komputerowych). 14

Pod³¹czanie do gniazda HDMI Podczajc odtwarzacz do telewizora przewodem HDMI przez gniazdo HDMI OUT, mona uzyska cyfrowy obraz i dwik o wysokiej jakoci. Jeli podczany telewizor Sony jest zgodny z funkcj „Control for HDMI” (strona 16), naley zapozna si z jego instrukcj obsugi. Jeli podczany telewizor jest zgodny z formatem 1080/24p lub 1080p, naley uy przewodu HDMI High Speed. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Po³¹czenia i ustawienia Przewód HDMI (wyposaenie dodatkowe) Telewizor Uwagi o pod³¹czaniu do gniazda HDMI OUT Prosimy o przestrzeganie poniszych zasad. Niewaciwe postpowanie grozi uszkodzeniem gniazda HDMI OUT i zcza. • Sprawd ksztaty gniazda HDMI OUT z tyu odtwarzacza i wtyku HDMI i starannie je dopasuj. Upewnij si, e wtyk nie jest odwrócony ani przekrzywiony. • Przed przenoszeniem odtwarzacza naley odczy przewód HDMI. • Jeli odtwarzacz z podczonym przewodem HDMI ma by umieszczony w szafce, nie naley przyciska obudowy do tyu szafki. Grozi to uszkodzeniem gniazda HDMI OUT lub przewodu HDMI. • Przy podczaniu i odczaniu nie przekrca zcza HDMI. WskaŸniki po³¹czenia HDMI Po rozpoznaniu podczonego urzdzenia zgodnego ze standardem HDMI pali si wskanik HDMI na pycie czoowej. 15