Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Pod³¹czanie do gniazd

Pod³¹czanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO Pocz gniazda LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) odtwarzacza i telewizora za pomoc przewodu audio/wideo. Zapewni to standardow jako obrazu i dwiku. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD (czerwony) (biay) (óty) lub Przewód audio/ wideo* Przewód S video (wyposaenie dodatkowe) (czerwony) (biay) (óty) Dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda. * Patrz podrozdzia „Podczanie odtwarzacza” na stronie 13. b czc odtwarzacz z telewizorem za pomoc przewodu S video, naley odczy wtyk wizji (óty) przewodu audio/wideo. : Przepyw sygnau Telewizor 18

Krok 2: pod³¹czanie wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego Informacja o gniazdach audio / HDMI OUT Odtwarzacz jest wyposaony w wymienione poniej gniazda. Podcz odtwarzacz do odpowiednich gniazd wejciowych wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego. Typ gniazda Cyfrowe Podczanie Patrz punkt „Podczanie do gniazda HDMI” na stronie 20. Patrz punkt „Podczanie do gniazd cyfrowych (OPTICAL / COAXIAL)” na stronie 21. Po³¹czenia i ustawienia Analogowe Patrz punkt „Podczanie do gniazd audio L/R” na stronie 22. z Informacji o waciwym rozmieszczeniu goników naley szuka w instrukcji obsugi podczanego urzdzenia. 19