Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Spis treœci OSTRZEENIE

Spis treœci OSTRZEENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Po³¹czenia i ustawienia Podczanie odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Krok 1: podczanie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Podczanie do gniazda HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Informacja o funkcjach BRAVIA Theatre Sync (dotyczy tylko pocze HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podczanie do gniazd komponentowego sygnau wideo (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Podczanie do gniazd audio/wideo lub gniazda S VIDEO . . . . . . . . . 18 Krok 2: podczanie wzmacniacza (amplitunera) wielokanaowego . . . . . . . 19 Podczanie do gniazda HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podczanie do gniazd cyfrowych (OPTICAL / COAXIAL) . . . . . . . . . . 21 Podczanie do gniazd audio L/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Krok 3: wkadanie pamici zewntrznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Krok 4: podczanie do sieci komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Krok 5: podczanie przewodu zasilajcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Krok 6: przygotowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Uycie pilota do sterowania telewizorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Krok 7: prosta konfiguracja (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Krok 8: konfiguracja sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS)) . . 30 Konfiguracja sieci bezprzewodowej (Access point scan) . . . . . . . . . . . 31 Odtwarzanie Odtwarzanie pyt BD / DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Uycie menu pyty BD lub DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Uycie funkcji BONUSVIEW / BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wyszukiwanie tytuu / rozdziau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wyœwietlanie czasu odtwarzania i informacji o odtwarzaniu . . . . . . . . 37 Korygowanie obrazu i dŸwiku przy odtwarzaniu filmów . . . . . . . . . . . 37 Odtwarzanie muzycznych pyt CD i utworów MP3 audio . . . . . . . . . . . . . . . 38 Odtwarzanie plików z fotografiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Odtwarzanie z urzdzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Odtwarzanie plików z fotografiami przez sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Przygotowanie serwera / odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Wyœwietlanie plików z fotografiami z serwera DLNA . . . . . . . . . . . . . . 42 6

Ustawienia i regulacje Korzystanie z ekranów ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Network Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Video Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 BD/DVD Viewing Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Photo Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 System Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Network Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Easy Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Resetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Informacje dodatkowe Rozwizywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Funkcja samoczynnej diagnostyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pyty, które mona odtwarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdzielczoœ wyjœciowego sygnau wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ustawienia wyjœciowych sygnaów audio i odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . 70 Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lista kodów jzyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Blokada rodzicielska / Kod regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Warunki uytkowania i umowa licencji dla uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Sowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Przed uyciem odtwarzacza naley zapozna si z podrozdziaem „Warunki uytkowania i umowa licencji dla uytkownika” (strona 74). 7