Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Polonais

S „Setup” 43

S „Setup” 43 Stop-klatka 9 Strumie danych 63 SUBTITLE 9 „System Settings” 54 Œ ledzenie jzyka 16 T THEATRE 8, 16 „Title Search” 36 TOP MENU 9, 35 „TV Type” 45 U USB 41 Utwory MP3 audio 38, 67 V „Video” 33 „Video Settings” 37, 45 W WEP 31, 55, 71 Wi-Fi Protected Setup 24, 30, 55, 78 WPA2-PSK (AES) 71 WPA-PSK (AES) 71 WPA-PSK (TKIP) 71 Wprowadzanie znaków 57 WPS (przycisk) 24, 30 Wyjciowe sygnay audio 70 Wyczanie zasilania systemu 16 Wywietlacz na pycie czoowej 11 Wznawianie od miejsca zatrzymania 9, 34, 39 X x.v.Colour 48, 78 Z Zerowanie odtwarzacza 60 80

81