Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Obsah VÝSTRAHA . . . .

Obsah VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zapojenia a nastavenia Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Krok 1: Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Funkcie BRAVIA Sync (len pre HDMI prepojenia) . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . 19 Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov . . . . . . . . . . . . . 20 Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . 23 Pripojenie k audio konektorom L/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Krok 3: Vloženie externej pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Krok 4: Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Krok 6: Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Krok 8: Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Automatická registrácia (WPS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN (Vyhľadávanie prístupového bodu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Prehrávanie Prehrávanie BD/DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Používanie Menu BD alebo DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Používanie funkcie BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Vyhľadávanie titulu/kapitoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zobrazenie prehrávacieho času a informácií o prehrávaní . . . . . . . . . . 39 Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom zázname . . . . . . . . . . . . . . 39 Prehrávanie audio CD diskov a audio súborov MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Prehrávanie obrazových súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Prehrávanie obrazových súborov prostredníctvom siete . . . . . . . . . . . . . . . 44 Príprava pre server/prehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri . . . . . . . . . . . . . . . 44 8

Nastavenia a úpravy Ponuka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Network Update (Aktualizácia cez sieť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Video Settings (Video nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Audio Settings (Audio nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) . . 53 Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 System Settings (Systémové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Network Settings (Sieťové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Resetting (Resetovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ďalšie informácie Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Samodiagnostická funkcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Disky, ktoré je možné prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rozlíšenie výstupného video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Výstupné audio signály a nastavenia prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Kódy oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Podmienky používania a licenčná zmluva koncového užívateľa . . . . . . . . . . 76 Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Pred používaním zariadenia si prečítajte časť “Podmienky používania a licenčná zmluva koncového užívateľa” (str. 76). 9