Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Pripojenie do

Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov TVP pripojte do konektorov LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) na prehrávači pomocou audio/ video kábla. Prepojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu a zvuku. Blu-ray Disc/DVD prehrávač (červený) (biely) (žltý) alebo Audio/video kábel* S-video kábel (nedodávaný) (červený) (biely) (žltý) Dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov. * Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15. : Smer toku signálu b Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou S-video kábla, odpojte video koncovku (žltá) audio/video kábla. TVP 20

Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) Konektory Audio/HDMI OUT Prehrávač disponuje nasledovnými audio konektormi. Prehrávač pripojte k AV zosilňovaču (receiveru) podľa vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri). Typ konektora Zapojenie Digitálne Pozri “Pripojenie do HDMI konektora” na str. 22. Pozri “Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL)” na str. 23. Zapojenia a nastavenia Analógové Pozri “Pripojenie k audio konektorom L/R” na str. 24. z Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie pripojených zariadení. ,Pokračovanie 21