Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

4-141-864-12(1)

4-141-864-12(1) Slovensky DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektora HDMI OUT. Dôkladne podľa tvaru zarovnajte HDMI konektor s konektorom HDMI OUT na zadnej strane prehrávača. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo (pozri obr. ). Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel (pozri obr. ). Ak je prehrávač umiestnený v polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie konektora HDMI OUT alebo HDMI kábla. Poznámka pre konektor LAN (100) Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu linku. Môže dôjsť k poškodeniu. HDMI OUT HDMI OUT © 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)