Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

z V závislosti od

z V závislosti od bezdrôtového LAN routera (prístupový bod) sa WEP alebo WPA heslo môže zobraziť ako “passphrase” alebo “network key”. 3 Stlačte HOME. 4 Stláčaním

Prehrávanie BD/DVD diskov BD DVD Číselné tlačidlá Prehrávanie HOME