Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

36 4 Stlačte HOME. 5

36 4 Stlačte HOME. 5 Stláčaním

Dostupné voľby OPTIONS 1 Stlačte OPTIONS. Zobrazí sa Menu volieb. 2 Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte ENTER. Dostupné položky sa líšia v závislosti od typu disku alebo stavu prehrávača. Položky Detaily Video Settings (Video nastavenia) Audio Settings (Audio nastavenia) Title List (Ponuka titulov) Play (Prehrávanie) Play from start (Prehrať od začiatku) Top Menu Menu/ Popup Menu (Vyskakovacie Menu) Stop (Zastavenie) Title Search (Vyhľadávanie titulu) Chapter Search (Vyhľadávanie kapitoly) Nastavenia obrazu (str. 39). Nastavenia zvuku (str. 40). Zobrazenie ponuky Title List. Prehrávanie titulu z pozície zastavenia prehrávania, kde ste stlačili x. Prehrávanie daného titulu od začiatku. Zobrazenie Top Menu disku (str. 37). Zobrazenie vyskakovacieho Menu BD-ROM diskov alebo Menu DVD diskov (str. 37). Zastavenie prehrávania. Vyhľadanie titulu a spustenie prehrávania od začiatku (str. 38). Vyhľadanie kapitoly a spustenie prehrávania od začiatku (str. 38). Používanie Menu BD alebo DVD diskov Zobrazenie Top Menu Počas prehrávania BD alebo DVD disku môžete zobraziť ponuku Top Menu. 1 Počas prehrávania stlačte TOP MENU. Zobrazí sa Top Menu. 2 Pomocou