Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie obrazových

Prehrávanie obrazových súborov Z disku môžete prehrávať obrazové súbory. Pre prehrávanie obrazových súborov na pripojenom USB zariadení pozri str. 43. Pre prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri pozri str. 44. 1 Stlačte HOME. 2 Stláčaním

• Ak sa pokúsite prehrať nasledovné obrazové súbory, na obrazovke sa zobrazí značka a ich prehrávanie nebude možné. – Väčšie obrazové súbory než 8 192 pixlov (šírka alebo výška) – Menšie obrazové súbory než 15 pixlov (šírka alebo výška) – Väčšie obrazové súbory než 32 MB – Obrazové súbory s extrémnym pomerom strán (viac než 50:1 alebo 1:50) – Obrazové súbory v progresívnom JPEG formáte – Obrazové súbory s príponou “.jpeg” alebo “.jpg”, ktoré však nie sú vo formáte JPEG. – Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom. • Nasledovné obrazové súbory nie je možné prehrávať. – Obrazové súbory na BD-R diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.6. – Obrazové súbory na BD-RE diskoch v iných formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.5. • Nasledovné obrazové súbory alebo priečinky nie je možné zobraziť v zozname súborov alebo priečinkov. – Obrazové súbory s inou príponou než “.jpeg” alebo “.jpg”. – Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom. – Priečinky s obrazovými súbormi v 5. vetve a obrazové súbory/priečinky v 6. alebo ďalšej vetve. – 501. alebo ďalšie priečinky, keď celkový počet priečinkov a súborov v jednej vetve presiahne 500. • Obrazové súbory upravované v PC sa nemusia dať prehrávať. • Miniatúry niektorých obrazových súborov sa nemusia zobraziť. • Pri veľkých obrazových súboroch môže ich zobrazenie alebo spustenie prezentácie Slideshow trvať dlhší čas. Prehrávanie z USB zariadenia Môžete prehrávať obrazové súbory na pripojenom USB zariadení. 1 Pripojte USB pamäťovú jednotku do USB konektora na prehrávači. Pred pripojením USB zariadenia pozri jeho návod na použitie. Blu-ray Disc/DVD prehrávač do USB konektora USB zariadenie b • Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto prehrávačom fungovať. • Prehrávač dokáže rozpoznať: – Veľkokapacitné pamäťové zariadenia Mass Storage Class (MSC) kompatibilné so súborovým formátom FAT nerozdelené do partícií a – zariadenia triedy Still Image Capture Device (SICD). Ak sú MSC zariadenia rozdelené do partícií, prehrávač nemusí zariadenia rozpoznať. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním