Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

• Počas používania

• Počas používania USB zariadenia ho neodpájajte. Pre odpájaním zastavte prehrávanie, vypnite zoznam súborov a priečinkov. • Prehrávač nedokáže prehrávať obrazové súbory z USB zariadenia ak je pripojené do USB konektora na zadnom paneli prehrávača. Prehrávanie obrazových súborov prostredníctvom siete Na vašom domácom serveri, ako napríklad PC s certifikáciou DLNA, môžete prehrávať obrazové súbory po pripojení prehrávača k sieti servera. Príprava pre server/prehrávač Pozri “Nastavenia pripojenia servera” na str. 60. Prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri 1 Vykonajte kroky 1 až 8 z časti “Nastavenia pripojenia servera” na str. 60. 2 Stlačte HOME. 3 Stláčaním

Ponuka nastavení Ak chcete meniť nastavenia prehrávača, v hlavnom Menu zvoľte (Setup). 1 Stlačte HOME. 2 Stláčaním