Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Audio DRC Nastavenie

Audio DRC Nastavenie dynamického rozsahu (kompresia úrovne zvuku) pri prehrávaní BD alebo DVD diskov, ktoré podporujú funkciu “Audio DRC”. Auto Standard (Štandard) TV Mode (TV režim) Wide Range (Široký rozsah) Prehrávanie s dynamickým rozsahom špecifikovaným podľa disku (len BD-ROM). Iné disky sa prehrajú s úrovňou “Standard”. Prehrávanie s kompresiou úrovne v rozmedzí nastavení “TV Mode” a “Wide Range”. Výrazná kompresia. Hlboké zvuky sú lepšie počuteľné. Bez kompresie. Reprodukcia dynamickejšieho zvuku. b • Nastavenie “Audio DRC” je účinné len pri prehrávaní audio signálov Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD. • Ak je “Dolby Digital” nastavené na “Dolby Digital” v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 51), nastavenie “Audio DRC” nemá vplyv na výstupný audio signál z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL). Výnimkou sú nasledovné prípady. – Pri prehrávaní BD disku je “BD Audio Setting” (BD Audio nastavenie) nastavené na “Mix”. – “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) je nastavené na “HDMI” alebo “Stereo Analogue”. Downmix (Zmixovanie) Nastavenie spôsobu zmixovania multikanálového zvuku do dvojkanálového. Dolby Surround Normal (Bežne) Reprodukcia signálov Dolby Surround (Pro Logic) cez 2 kanály. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia s podporou Dolby Surround (Pro Logic). Reprodukcia audio signálov bez efektu Dolby Surround (Pro Logic). Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez podpory Dolby Surround (Pro Logic). b Nastavenie “Downmix” nemá vplyv na tok výstupného audio signálu z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/ HDMI OUT. 52

BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. BD/DVD Menu Výber predvoleného jazyka pre Menu BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov. Ak ste zvolili “Select Language Code” (Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka podľa časti “Tabuľka kódov jazykov” (str. 75). Audio (Zvuk) Výber predvolenej zvukovej stopy pre BD-ROM alebo DVD VIDEO disky. Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk, ktorému je na disku prednastavená priorita. Ak ste zvolili “Select Language Code” (Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka podľa časti “Tabuľka kódov jazykov” (str. 75). 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. 4 Zvoľte vekové obmedzenie a stlačte ENTER. Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie. Ak zvolíte “Select Age Restriction” (Zvoliť vekové obmedzenie), môžete pomocou