Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Tlačidlá

Tlačidlá

Vymazanie servera zo zoznamu serverov 1 Počas zobrazenia zoznamu serverov zvoľte stláčaním M/m server a stlačte OPTIONS. 2 Zvoľte “Erase” (Vymazať) a stlačte ENTER. Pre vymazanie všetkých serverov zvoľte “Erase All” (Vymazať všetky). Zobrazí sa hlásenie s výzvou na potvrdenie. 3 Zvoľte “OK” a stlačte ENTER. Zvolený server sa vymaže. Easy Setup (Jednoduché nastavenie) Opätovné spustenie procesu Easy Setup na vykonanie základných nastavení. 1 Zvoľte “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním