Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Slovaque

Samodiagnostická

Samodiagnostická funkcia Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa na displeji za účelom upozornenia na vzniknutý problém a jeho príčinu zobrazí chybový kód, prípadne sa na celej obrazovke zobrazí len bez akéhokoľvek iného hlásenia. V takomto prípade skontrolujte nasledovné. Ak sa na displeji zobrazí chybový kód Kód chybového hlásenia Exxxx SYS ERR (Systémová chyba) VUP NG FAN ERR (Chyba ventilácie) Opatrenie Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony a informujte ich o zobrazenom chybovom kóde. • Skontrolujte, či nie sú blokované ventilačné otvory v zadnej časti zariadenia. • Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo jeho prehriatiu. Ak sa na celej obrazovke zobrazí len bez akéhokoľvek iného hlásenia Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo autorizované servisné stredisko Sony. 68

Disky, ktoré je možné prehrávať Typ Logo disku Ikona používaná vtomto návode Charakteristika Blu-ray Disc BD BD-ROM a BD-RE/BD-R disky v režime BDMV a BDAV, vrátane 8 cm diskov (jednovrstvové) a DL diskov DATA BD BD-RE/BD-R disky s audio súbormi MP3* alebo obrazovými súbormi JPEG DVD VIDEO DVD Disky s filmom, ktoré je možné zakúpiť alebo požičať. Ďalšie informácie DVD DVD DVD+RW/DVD+R disky v režime +VR alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime Video a VR, vrátane 8 cm diskov (jednovrstvové) a DVD+R DL/ DVD-R DL diskov DATA DVD DATA DVD DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R disky s audio súbormi MP3* alebo obrazovými súbormi JPEG CD CD Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky vo formáte Audio CD. DATA CD — DATA CD CD-ROM a CD-R/CD-RW disky s audio súbormi MP3* alebo obrazovými súbormi JPEG * MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) je štandardný formát pre kompresiu audio dát definovaný normou ISO (International Standard Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG. Technológia kódovania audio signálu MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson. Poznámky k BD-ROM kompatibilite Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia v závislosti od typu a verzie disku prehrať. Výstupný audio signál závisí od zdroja signálu, použitého výstupného konektora a zvoleného zvukového nastavenia. Podrobnosti pozri str. 72. ,Pokračovanie 69