Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Korak 1: Spajanje na TV

Korak 1: Spajanje na TV prijemnik O video/HDMI OUT priključnicama Uređaj sadrži sljedeće video priključnice. Spojite uređaj na vaš TV prijemnik u skladu s ulaznim priključnicama na TV prijemniku. Kad spajate uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, možete uživati u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice. Vrsta priključnice Razlučivost slike Povezivanje Visoka kvaliteta Digitalno Analogno High Definition: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Standard Definition: 576p/480p, 576i/480i High Definition: 1080i, 720p Standard Definition: 576p/480p, 576i/480i Pogledajte "Spajanje na HDMI priključnicu" na str. 17. Pogledajte "Spajanje na komponentne videopriključnice (Y, Pb/ Cb, Pr/Cr)" na str. 19. Standard Definition: 576i/480i Pogledajte "Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnicu" na str. 20. Standard Definition: 576i/480i Pogledajte "Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnicu" na str. 20. Standardna kvaliteta b &&Čvrsto spojite kabele kako biste spriječili neželjene smetnje. &&Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu koju namjeravate spojiti. &&Ovaj uređaj ne možete spojiti na TV prijemnik koji nema video ulaznu priključnicu. &&Ne gnječite kabele za spajanje. Guranje uz stjenku kućišta i sl. može oštetiti kabele ili priključnice. Spajanje na TV prijemnik koristeći DVI ulaz Upotrijebite HDMI-DVI konverzijski kabel (opcija). DVI priključnica ne prihvaća audiosignale, pa je potrebno upotrijebiti dodatnu audiovezu uz ovu vezu (str. 21). Nadalje, HDMI OUT priključnicu ne možete spojiti na DVI priključnice koje ne podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice na računalnim monitorima). 16

Spajanje na HDMI priključnicu Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela kako biste uživali u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice. Ako spajate Sony TV prijemnik koji podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik. Ako spajate TV prijemnik koji podržava 1080/24p ili 1080p, upotrijebite High Speed HDMI kabel. Blu-ray Disc/DVD uređaj Povezivanje i podešavanje HDMI kabel (nije isporučen) TV Napomene o spajanju na HDMI OUT priključnicu Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač. &&Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut. &&Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj. &&Ako postavite uređaj na ormarić sa spojenim HDMI kabelom, ne vršite prevelik pritisak na stjenku ormarića. Može doći do oštećenja HDMI OUT priključnice ili HDMI kabela. &&Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte vijati ili zakretati HDMI utikač. O indikatorima HDMI veze Kad spojite komponentu koja podržava HDMI, na pokazivaču svijetli HDMI indikator. nastavlja se 17