Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Korak 5: Spajanje

Korak 5: Spajanje mrežnog kabela Kad su sva povezivanja dovršena, spojite isporučeni mrežni kabel (kabel napajanja) na AC IN priključnicu uređaja. Zatim spojite mrežne kabele uređaja i TV prijemnika (kabele napajanja) na zidnu utičnicu. Korak 6: Priprema daljinskog upravljača Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta 3 i # na baterijama i unutar baterijskog pretinca. Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača X na uređaju (str. 12). 1 na AC IN priključnicu na zidnu utičnicu 2 b &&Baterije koristite pravilno, kako bi se izbjeglo moguće curenje i korozija. Ako dođe do curenja, ne dirajte tekućinu rukama. Pridržavajte se sljedećeg: ––Ne koristite zajedno novu i staru bateriju, ili baterije različitih proizvođača. ––Ne pokušavajte puniti baterije. ––Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duži vremenski period, uklonite baterije. ––Ako dođe do curenja baterija, obrišite svu tekućinu iz baterijskog pretinca i uložite nove baterije. &&Senzor daljinskog upravljača (označen s X na prednjoj strani uređaja) ne izlažite snažnom svjetlu, primjerice, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili rasvjetnom uređaju. Uređaj možda neće reagirati na daljinski upravljač. 28

Upravljanje TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete podešavati glasnoću spojenog Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te ga uključivati/isključivati. b Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani kôd se može resetirati na tvorničke vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd. TV t Brojčane tipke TV ?/1 2 +/– Dostupne tipke Ovisno o spojenom uređaju, možda nećete moći upravljati TV prijemnikom pomoću nekih ili svih tipaka (TV ?/1, TV t PROG +/-, 2 +/-, % ili brojčanim tipkama). 1 Kad držite pritisnutom tipku TV ?/1, pomoću brojčanih tipaka unesite kôd proizvođača. Primjerice, za unos "09", pritisnite "0" zatim "9". Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava. Proizvođač Sony Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Brojčani kôd 01 (standardno) Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 2 Otpustite TV ?/1. Tipke TV ?/1 TV t (odabir ulaza) Funkcija Uključenje ili isključenje Odabir izvora ulaznog signala TV prijemnika, između TV i ostalih izvora ulaznog signala. 2 (glasnoća) +/– Podešavanje glasnoće TV prijemnika. Upravljanje ostalim TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača Možete također podešavati razinu glasnoće, ulazni izvor i uključenje/isključenje TV prijemnika drugih proizvođača. Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici ispod, unesite kôd odgovarajućeg proizvođača. b Ako unesete novi brojčani kôd, prethodno uneseni brojčani kôd bit će izbrisan. 29