Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

7 8 9 10 Odaberite

7 8 9 10 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER. Odaberite "Access point scan" i zatim pritisnite ENTER. Uređaj će prepoznati obližnje pristupne točke i prikazati SSID (Server Set Identifier) i postavke sigurnosti. Odaberite pristupnu točku koja ima SSID utvrđen u koraku 2 i pritisnite ENTER. Ako se vaš bežični LAN router (pristupna točka) ne prepozna, pritisnite RETURN i ponovite postupak od koraka 8 nakon nekog vremena. Ako se router i dalje ne prepoznaje, pritisnite RETURN za odabir "Manual registration" u koraku 8. Detalje potražite u "Internet Settings" na str. 57. Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER. Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA ključa. &&Ako odaberete "None", prijeđite na korak 13. 15 Odaberite "Do not use" i pritisnite ENTER. Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite "Use". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57. 16 Odaberite "Perform" pomoću M/m i zatim pritisnite ENTER. Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu. Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ: http://support.sony-europe.com/ Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER. 17 18 Provjerite postavke, odaberite "Finish" i zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se poruka "Settings are complete.". Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite poruku i ponovite podešavanje mreže. 11 z Automatski se odabire odgovarajuća sigurnost. Inače nije potrebno mijenjati postavku sigurnosti. Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA ključa. Za unos znakova, pogledajte str. 59. b Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili WPA ključ prije prelaska na korak 12. Nakon što pritisnete , u koraku 12, na zaslonu se više ne mogu provjeriti znakovi. 12 Pritisnite ,. 13 14 b WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova. Odaberite "Auto Acquisition" i zatim pritisnite ENTER. Ako upotrebljavate statičku IP adresu, odaberite "Manual". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57. Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER. Ako navedete DNS server, odaberite "Manual". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57. 34

Reprodukcija BD/DVD diska BD DVD Brojčane tipke HOME