Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

7 Uložite BD-ROM disk s

7 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/ BD-LIVE sadržajem. Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk. Brisanje podataka iz vanjske memorije Možete izbrisati nepotrebne podatke. 1 Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga. 2 Pritisnite HOME. 3 Odaberite "Video" tipkama

Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji BD DVD Možete provjeriti informacije o naslovu, uključujući brzinu video prijenosa i sl. Pritisnite DISPLAY. Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima uređaja. Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje BD DVD Podešavanje slike 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite "Video Settings" pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "Video Settings" prozor. 3 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane. A Trenutno odabran kut snimanja B Broj ili naziv naslova C Trenutno odabrane postavke jezika dijaloga ili titlova D Dostupne funkcije () kut snimanja/ B jezik dijaloga/' titlovi) E Informacije o reprodukciji Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/video codec/brzinu prijenosa/traku statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*) F Izlazna razlučivost/Video frekvencija * Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta. z &&Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja (str. 13). &&Možete provjeriti svaku vrstu informacija, pritiskom na SUBTITLE, AUDIO ili ANGLE. 4 Stavke PictureQuality Mode (Standard/ Brighter Room/ Theatre Room) FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto) Detalji Odabire podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju. Umanjuje nasumične smetnje koje se pojavljuju u slici. Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici. Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise"). Odaberite ili podesite postavke pomoću