Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Podešavanje značajki

Podešavanje značajki zvuka 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite "Audio Settings" pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "Audio Settings" prozor. 3 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane. 4 Stavke AV SYNC (kratko) 0 ~ 120 msec (dugo) Audio Filter (samo za analogne audio signale) Detalji Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgađa emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi). &&Sharp: Pruža širok raspon frekvencija i osjećaj prostranosti. U normalnim okolnostima odaberite ovo. &&Slow: Pruža blag i topli zvuk. Odaberite ili podesite postavke pomoću

Dostupne opcije 1 Pritisnite OPTIONS. Pojavi se izbornik s opcijama. 2 Odaberite stavku pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima. Stavke Play Play from start Stop Detalji Pokreće reprodukciju odabranog zapisa. Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od početka (samo glazbeni CD diskovi). Zaustavljanje reprodukcije zapisa. Razne mogućnosti reprodukcije glazbe Tipke Funkcija N Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Nastavljanje reprodukcije od mjesta na kojem ste pritisnuli (osim MP3 audiozapisa). Zaustavljanje reprodukcije. X Pauziranje reprodukcije. ./> Prijelaz na početak tekućeg ili sljedećeg zapisa. Za prijelaz na prethodan zapis, pritisnite . dvaput. m/M Brzo pretraživanje prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. TIME Promjena informacija o vremenu na zaslonu i pokazivaču uređaja (str. 13). AUDIO Odabir stereo ili mono zapisa (osim MP3 audiozapisa). b &&Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad: ––otvorite uložnicu diska, ili ––isključite uređaj. &&Uređaj može reproducirati sljedeće MP3 audiodatoteke. ––Format: MPEG-1 Audio Layer 3 ––Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz ––Broj kanala: 2 ––Brzina prijenosa (bit rate): 64 kbps do 320 kbps ––Veličina datoteke: maks. 1 GB ––Vrijeme reprodukcije: 1 do 9000 sekundi ––Ekstenzija: .mp3/.MP3 ––Broj zapisa: Do 500 (uklj. albume ako ih ima) &&Uređaj ne prepoznaje sljedeće MP3 albume/ zapise. ––MP3 albume/zapise iznimno dugih naziva ––MP3 albume sa zapisima iznimno dugih naziva ––MP3 albume/zapise u 5. razini hijerarhije datoteke ili niže &&Uređaj ne može reproducirati sljedeće MP3 albume/zapise. ––MP3 audiozapise snimljene u mono tehnici ––MP3 albume/zapise snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6 ––MP3 albume/zapise snimljene na BD-RE disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5 &&Proteklo vrijeme reprodukcije nekih MP3 audiozapisa možda se neće prikazati pravilno. 41