Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Reprodukcija fotografija

Reprodukcija fotografija DATA BD *1 DATA DVD *2 DATA CD *3 *1 *2 *3 BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke Možete reproducirati fotografske datoteke s diska. Za reprodukciju fotografskih datoteka iz spojenog USB uređaja, pogledajte str. 43. Za reprodukciju fotografskih datoteka s DLNA servera, pogledajte str. 44. 1 Pritisnite HOME. 2 Odaberite f (Photo) koristeći / DISPLAY Funkcija Zaustavljanje slideshow reprodukcije. Pauziranje slideshow reprodukcije. Prikaz prethodne ili sljedeće fotografije. Prikaz informacija o datoteci. 3 Odaberite h i pritisnite ENTER. Pojavi se popis datoteka ili mapa. 4 Odaberite datoteku ili mapu pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću M/m, zatim pritisnite ENTER. Prikaže se odabrana slikovna datoteka. &&Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite N. 42

&&Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka i one se ne mogu reproducirati. ––slikovne datoteke veće od 8 192 piksela (širina ili visina) ––slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili visina) ––slikovne datoteke veće od 32 MB ––slikovne datoteke s ekstremnim formatom slike (većim od 50:1 ili 1:50) ––slikovne datoteke u Progressive JPEG formatu ––slikovne datoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju ali nisu u JPEG formatu ––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv &&Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati. ––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6 ––slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5 &&Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa. ––slikovne datoteke s ekstenzijama koje nisu ".jpeg" ili ".jpg" ––slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv ––slikovne datoteke u 5. razini hijerarhije datoteke ili niže ––501. ili daljnje mape kad ukupan broj mapa i datoteka u jednom "stablu" (hijerarhija datoteka) prelazi 500 &&Računalno obrađene slikovne datoteke možda se neće reproducirati. &&Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih datoteka možda se neće prikazati. &&Možda će biti potrebno više vremena za prikaz ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih slikovnih datoteka. Gledanje prikaza najviše kvalitete Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući sljedećem povezivanju i podešenju. 1 Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela (nije isporučen). 2 Podesite video postavke TV prijemnika na [VIDEO-A] mod. Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik. b "PhotoTV HD" možete koristiti samo kad je opcija "HDMI Resolution" uređaja podešena na "Auto", "1080i" ili "1080p" u "Video Settings" (str. 49). Reprodukcija s USB uređaja Možete reproducirati fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. 1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu na uređaju. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja. Blu-ray Disc/DVD uređaj u USB priključnicu USB uređaj b &&Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem. &&Uređaj može prepoznati: ––Mass Storage Class (MSC) uređaje koji su FAT kompatibilni i nisu particionirani i ––Still Image Capture Device (SICD) uređaje. Ako su MSC uređaji particionirani, uređaj ih možda neće prepoznati. 2 Pritisnite HOME. 3 Odaberite f (Photo) koristeći