Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Ecranul panoului frontal

Ecranul panoului frontal Se aprinde în timpul redării sau întreruperii. HD (pagina 48) Se aprinde la transmiterea semnalelor video 720p/1080i/1080p prin mufa HDMI OUT (ieşire HDMI) sau a semnalelor video 720p/1080i de la mufele „COMPONENT VIDEO OUT" (ieşire componentă video). HDMI (pagina 17) Se aprinde la conectarea unui dispozitiv HDMI. Indicator conexiune reŃea Se aprinde la accesarea reŃelei şi în timpul descărcării software-ului aparatului. Pentru detalii cu privire la descărcarea software-ului aparatului, consultaŃi pagina 46. Este posibil ca indicatorul de conexiune la reŃea să nu se aprindă pe perioada diagnosticării reŃelei sau pe perioada execuŃiei altor operaŃii, chiar dacă reŃeaua este accesată. EXT (pagina 25) Se aprinde la recunoaşterea memoriei externe. InformaŃii de redare PuteŃi verifica informaŃiile referitoare la timp. ApăsaŃi în mod repetat „TIME” (Timp) în timpul redării. Afişajul se modifică astfel. La redarea unui BD-ROM/DVD VIDEO Durata scursă din titlul curent Durata rămasă din titlul curent La redarea unui CD Durata scursă din piesa curentă Durata rămasă din piesa curentă Durata scursă din discul curent* Durata rămasă din discul curent* * Cu excepŃia pieselor aodio MP3 Se va afişa „T” (Titlu sau Piesă), „C” (Capitol) sau „D” (Disc), în funcŃie de disc. 12

Panoul din spate Mufe DIGITAL OUT (COAXIAL) (ieşire digitală coaxială) (pagina 23) Mufele LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire linie audio st./dr.) (paginile 19, 20, 24) Mufa LINE OUT (VIDEO) (ieşire linie) (pagina 20) Mufe DIGITAL OUT (OPTICAL) (ieşire digitală optică) (pagina 23) Orificii de ventilaŃie Ventilatorul se află în interiorul aparatului. Fanta EXT (pagina 25) Terminal AC IN (pagina 28) Mufa „LINE OUT (S VIDEO)” (ieşire linie) (pagina 20) Mufele COMPONENT VIDEO OUT (Ieşire video componentă) (Y, PB/CB, PR/CR) (pagina 19) Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) (paginile 17, 22) Borna LAN (100) (pagina 26) 13