Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Conectarea aparatului

Conectarea aparatului VerificaŃi dacă aveŃi următoarele componente: • Cablu audio/video (mufă phono x 3) (1) (numai pentru modelul Australian) • Cablu de alimentare (1) • Telecomandă (1) • Baterii R6 (tip AA) (2) UrmaŃi paşii 1 la 8 pentru a conecta şi executa setările aparatului. Nu conectaŃi cablul de alimentare până nu ajungeŃi la „Pasul 5: Conectarea cablului de alimentare” (pagina 28). Conexiuni şi setări 14

Pasul 1: Conectarea la televizor Despre mufele video/HDMI OUT (Ieşire HDMI) Aparatul are următoarele mufe video. ConectaŃi aparatul la televizor în funcŃie de mufa de intrare a televizorului. Când conectaŃi aparatul la televizor folosind cablul HDMI, puteŃi vedea imagini şi auzi sunete digitale de înaltă calitate prin mufa „HDMI OUT” (ieşire HDMI). Tipul de mufă RezoluŃia video Conectarea Calitate ridicată Digitală Înaltă definiŃie: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p DefiniŃie standard: 576p/480p, 576i/480i Vezi „Conectarea la o mufă HDMI” (pagina 17) Analogică Înaltă definiŃie: 1080i, 720p DefiniŃie standard: 576p/480p, 576i/480i DefiniŃie standard: 576i/480i Vezi „Conectarea la mufele video componentei (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” (pagina 19). Vezi „Conectarea la o mufele audio/video sau S VIDEO” (pagina 20). Calitate standard DefiniŃie standard: 576i/480i Vezi „Conectarea la o mufele audio/video sau S VIDEO” (pagina 20). • ConectaŃi bine cablurile pentru a evita zgomotele nedorite. • ConsultaŃi instrucŃiunile furnizate împreună cu componentele ce urmează a fi conectate. • Nu puteŃi conecta acest aparat la un televizor care nu are o mufă de intrare video. • Nu exercitaŃi prea multă presiune asupra cablurilor de conectare. Împingerea aparatului către perete, etc., poate deteriora cablul sau mufele. Pentru conectarea la un televizor cu ieşire DVI FolosiŃi un cablu de conversie HDMI-DVI (nu este furnizat). Mufa DVI nu va accepta semnale audio, deci va trebui să folosiŃi altă conexiune audio pe lângă aceasta (pagina 20). În plus, nu puteŃi conecta mufa HDMI OUT la mufele DVI ce nu sunt compatibile cu HDCP (de exemplu mufele DVI de pe ecranele computerelor). 15