Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Conectarea la o mufă

Conectarea la o mufă HDMI ConectaŃi aparatul şi televizorul folosind un cablu HDMI pentru a vedea imagini şi auzi sunete digitale de înaltă calitate prin mufa „HDMI OUT” (ieşire HDMI). În cazul în care conectaŃi un televizor Sony compatibil cu funcŃia „Control pentru HDMI” (pagina 18), consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale televizorului. În cazul în care conectaŃi un televizor compatibil 1080/24p sau 1080p, folosiŃi un cablu HDMI de viteză mare. Note cu privire la conectarea mufei „HDMI OUT” În imaginile următoare sunt prezentate moduri de manipulare eronate, care pot duce la deteriorarea mufei „HDMI OUT” şi a conectorului. • AliniaŃi cu atenŃie mufa HDMI OUT de pe partea din spate a aparatului şi conectorul HDMI, verificând formele acestora. VerificaŃi dacă conectorul este inversat sau înclinat. • Nu lipiŃi playerul de peretele compartimentului în care l-aŃi plasat , dacă are cablul HDMI conectat. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea mufei HDMI OUT sau a cablului HDMI. • La conectare sau deconectare, nu înşurubaŃi şi nu rotiŃi conectorul HDMI. Despre indicatorii pentru conexiunea HDMI La conectarea unei componente compatibile HDMI, pe ecranul panoului frontal se aprinde indicatorul HDMI. • AsiguraŃi-vă că la mutarea aparatului aŃi deconectat cablul HDMI. continuare 16

• Nu toate televizoarele de înaltă definiŃie sunt perfect compatibile cu acest produs, ceea ce poate provoca distorsionarea imaginii. În cazul problemelor de imagine 480i/480p/576p/720p/ 1080i/1080p, se recomandă comutarea conexiunii pe ieşirea LINE OUT VIDEO sau S VIDEO. • În cazul în care există întrebări privind compatibilitatea televizorului cu acest model de Blu-ray Disc/DVD player 480i/480p/576p/720p/1080i/1080p, vă rugăm să contactaŃi centrul de service. • Dacă imaginea nu este clară, naturală sau nu vă mulŃumeşte, schimbaŃi rezoluŃia ieşirii video în pasul 3 din „Format de ieşire video” în cadrul meniului „Setări video” (pagina 48). • FolosiŃi doar cabluri HDMI cu logo-ul HDMI. Despre caracteristicile BRAVIA Sync (doar pentru conexiuni HDMI) Prin conectarea componentelor Sony compatibile cu funcŃia de „Control pentru HDMI”, prin intermediul unui cablu HDMI (nu este furnizat), utilizarea se simplifică astfel: • FuncŃia „One-Touch Play” (redare printr-o singură apăsare de buton) Printr-o singură apăsare a următoarelor butoane, televizorul conectat se aprinde, iar selectorul de intrare de pe televizor trece automat pe player. - - „HOME”: Apare automat meniul HOME (pagina 11, 35, 45). - ►: Redarea începe automat (pagina 36). • Oprirea alimentării sistemului. Atunci când opriŃi televizorul folosind sau butonul „POWER” de pe telecomanda televizorului, playerul şi componentele compatibile HDMI se vor opri automat. • „THEATRE” (Teatru) Când apăsaŃi „THEATRE”, aparatul trece automat pe modul optim pentru vizualizarea filmelor. Când este conectată la un amplificator (receptor) Sony AV ce foloseşte cablul HDMI, se comută automat şi ieşirea difuzorului. Când este conectat la un televizor compatibil cu modul Teatru ce foloseşte cablul HDMI, modul video al televizorului trece în modul Teatru. ApăsaŃi din nou butonul pentru a reveni la setarea originală. • Language Follow (Sincronizare limbă) Când schimbaŃi limba imaginii de pe ecranul televizorului, se schimbă, deasemenea, şi limba utilizată pentru afişare pe ecranul playerului după ce opriŃi şi porniŃi aparatul. Pregătirea pentru caracteristicile BRAVIA Sync SetaŃi „Control for HDMI” pe „On” în „System Settings” (setări sistem) (pagina 55). Pentru detalii cu privire la configurarea televizorului sau a altor componente conectate, consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale televizorului sau ale componentelor. • La conectarea unui televizor Sony compatibil cu funcŃia de configurare rapidă „Control pentru HDMI” cu ajutorul unui cablu HDMI, setarea „ Control pentru HDMI" a aparatului trece automat pe „On" (pornit), dacă setarea „ Control pentru HDMI" a televizorului conectat este setată pe „On” (pornit). ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu televizorul. • La conectarea unui televizor Sony, compatibil cu BRAVIA Sync, cu ajutorul unui cablu HDMI, puteŃi controla funcŃiile de bază ale playerului cu telecomanda televizorului dacă setarea „ Control pentru HDMI" a televizorului conectat este setată pe „On” (pornit). ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu televizorul. În funcŃie de componenta conectată este posibil ca funcŃia de Control pentru HDMI să nu fie operabilă. ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate împreună cu componenta. 17