Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Pasul 2: Conectarea la

Pasul 2: Conectarea la un amplificator (receptor) AV Despre mufele audio/HDMI OUT (ieşire HDMI) Aparatul are următoarele mufe audio. ConectaŃi playerul la amplificatorul (receptorul) AV în funcŃie de mufele de intrare ale acestuia. Tipul de mufă Digitală Conexiunea Vezi „Conectarea la o mufă HDMI” la pagina 22. Vezi „Conectarea la mufele digitale (OPTIC/COAXIAL)” la pagina 23. Analogică Vezi „Conectarea la mufele audio L/R” la pagina 24. Pentru o amplasare corectă a difuzoarelor consultaŃi instrucŃiunile de utilizare furnizate cu componentele conectate. 20

Conectarea la o mufă HDMI Dacă amplificatorul (receptorul) AV are o intrare HDMI, folosiŃi această conexiune. PuteŃi beneficia de sunet de calitate ridicată de la amplificatorul (receptorul) AV conectat. Pentru a beneficia de sunetul canalului 7.1, folosiŃi un cablu HDMI de mare viteză. În cazul în care conectaŃi un amplificator (receptor) Sony AV care este compatibil cu funcŃia „Control pentru HDMI” (pagina 18), consultaŃi instrucŃiunile de utilizare ale amplificatorului (receptorului) AV. 1 ConectaŃi mufa HDMI OUT a playerului şi amplificatorul (receptorul) dumneavoastră AV. 2 SetaŃi “BD Audio Setting“ (setare audio BD) pe Direct în meniul de setare “Audio Setings“ (pagina 51). Pentru a beneficia de sonorizarea din planul secund (comentariile), setaŃi “BD Audio Setting“ pe “Mix“. 21