Views
4 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

VerificaŃi următoarele

VerificaŃi următoarele setări: - Dacă „Audio Output Priority" (prioritate ieşire audio) este setat pe „HDMI" în meniul „Audio Settings" (setări audio) (pagina 50). - Dacă „Audio (HDMI)” este setat pe „Auto" în meniul „Audio Settings" (setări audio) (pagina 50). Nu toate amplificatoarele (receptoarele) AV compatibile cu HDMI acceptă semnale PCM lineare pe 8 canale. ConsultaŃi şi instrucŃiunile din manualul amplificatorului (receptorului) AV conectat. Conectarea la mufele digitale (OPTICE/COAXIALE) Dacă amplificatorul AV are un decodor Dolby *1 Digital, Dolby Pro Logic, sau DTS *2 şi o mufă de intrare digitală, puteŃi asculta efecte surround Dolby Digital (canal 5.1), Dolby Pro Logic (canal 4.0) sau DTS (canal 5.1). 1 ConectaŃi mufa digitală a playerului şi amplificatorul (receptorul) AV. 2 SetaŃi „Audio Output Priority" (prioritate ieşire audio) pe „Coaxial/Optical" în meniul „Audio Settings" (setări audio) (pagina 50). 22 continuare

3 RealizaŃi setările corespunzătoare în „Dolby Digital” şi „DTS” din meniul „Audio Settings" (setări audio) (pagina 50). În caz contrar, nu veŃi avea sunet în difuzoare sau se va auzi un zgomot foarte puternic. *1 Fabricat sub licenŃă Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories. *2 Fabricat sub licenŃă conform Brevetelor S.U.A., numerele: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 şi alte brevete din S.U.A. şi internaŃionale, emise sau în curs de emitere. DTS este marcă înregistrată, iar logo-urile şi simbolul DTS, DTS-HD şi DTS-HD Master Audio I Essential sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Toate drepturile rezervate. Conectarea la mufele audio L/R (Stg./Dr.) Dacă amplificatorul (receptorul) AV are mufe de intrare audio stânga şi dreapta, folosiŃi această conexiune. 23