Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Operarea televizorului

Operarea televizorului folosind telecomanda PuteŃi controla volumul, sursa de intrare şi puteŃi opri televizorul dumneavoastră Sony, cu telecomanda. Este posibil ca la înlocuirea bateriilor din telecomandă, numărul de cod să se reseteze la configurarea implicită. SetaŃi din nou numărul de cod corespunzător. 1 łineŃi apăsat butonul şi introduceŃi codul de producător al televizorului folosind butoanele numerice. De exemplu, pentru a introduce „09”, apăsaŃi „0” şi apoi „9”. Numerele de cod ale televizoarelor care pot fi operate Dacă sunt înscrise mai multe numere de cod, încercaŃi să le introduceŃi pe rând până îl găsiŃi pe cel care funcŃionează cu televizorul dumneavoastră. Producător Număr de cod Sony 01 (implicit) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17,49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 2 EliberaŃi . Butoane disponibile În funcŃie de componenta conectată, este posibil să nu puteŃi opera televizorul cu unele sau toate butoanele telecomenzii ( , , +/- ). Butoane (selectare intrare TV) (volum) +/– OperaŃiuni Porneşte sau opreşte televizorul. Comută sursa de intrare a televizorului între televizor şi alte surse de intrare. Reglează volumul televizorului Operarea altor televizoare folosind telecomanda PuteŃi controla volumul, sursa de intrare şi puteŃi opri şi alte televizoare, care nu sunt marca Sony. Dacă televizorul dumneavoastră este menŃionat în tabelul de mai jos, configuraŃi codul corespunzător al producătorului. Dacă introduceŃi un cod nou, se va şterge codul introdus anterior. 28

Pasul 7: Configurare rapidă UrmaŃi Paşii de mai jos pentru a realiza configurările de bază minime în vederea utilizării sistemului. Dacă nu realizaŃi Configurarea rapidă, aceasta va apărea de fiecare dată când porniŃi aparatul. RealizaŃi setările de mai jos în ordinea următoare. 4 SelectaŃi o limbă pentru afişajele de pe ecran folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. La prima pornire AşteptaŃi puŃin înainte să se pornească playerul şi Easy Setup (configurare rapidă). Apare mesajul de setări iniŃiale. 5 SelectaŃi „Start” (pornire) şi apăsaŃi ENTER. 1 PorniŃi televizorul. 2 ApăsaŃi pentru a porni aparatul. Aparatul va porni după o clipă. 3 ComutaŃi selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât pe ecranul televizorului să apară semnalul de la aparat. Apare ecranul pentru selectarea limbii OSD. • Dacă nu apare ecranul pentru selectarea limbii OSD, apăsaŃi „HOME” şi selectaŃi „Easy Setup” (configurare uşoară) în meniul „Setup" (pagina 61). Apoi selectaŃi „Start” şi apăsaŃi ENTER. 6 SelectaŃi tipul de cablu folosit pentru a conecta playerul şi televizorul, apoi apăsaŃi ENTER. La conectarea mufei „HDMI OUT" (ieşire HDMI) şi a altor mufe de ieşire video, simultan, selectaŃi „Component Video" (video componentă). 29