Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

SelectaŃi OK sau Cancel

SelectaŃi OK sau Cancel şi apăsaŃi ENTER. UrmaŃi instrucŃiunile de pe ecran. Indicatorul HD se aprinde la transmiterea semnalelor de ieşire 720p/1080i/1080p. • Dacă nu apare imagine după modificarea setărilor “Output Video Format” ( format de ieşire video), apăsaŃi butonul de pe aparat timp de peste 10 secunde. RezoluŃia ieşirii video va fi resetată la valoarea cea mai mică. • Când conectaŃi simultan mufa HDMI OUT (ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video, este posibil să nu se transmită semnalele video prin alte mufe decât prin mufa HDMI OUT (ieşire HDMI) când se selectează „Auto” sau „1080p” (pagina 71). La conectarea simultană a altor echipamente, apăsaŃi „RETURN” (revenire) pentru a reveni la pasul 2 şi schimbaŃi setarea „TV Connection Method” (metodă conexiune TV). RezoluŃie HDMI / RezoluŃie componentă În mod normal se va selecta Auto (doar această opŃiune. Aparatul HDMI) emite semnale pornind de la cea mai ridicată rezoluŃie acceptabilă pentru TV: 1080p > 1080i > 720p > 480p > 480i. Dacă formatul ce rezultă nu este cel dorit, încercaŃi altă setare potrivită pentru televizorul dumneavoastră. 480i/576i Emite semnale video 480i/576i. 480p/576p Emite semnale video 480p/576p. 720p Emite semnale video 720p. 1080i Emite semnale video 1080i. 1080p (doar Emite semnale video 1080p. pentru HDMI) Ieşire BD-ROM 1080/24p Setează emiterea de semnale video 1920 × 1080p/24 Hz la redarea materialelor pe bază de film de pe BD-ROM (720p/24 Hz sau 1080p/24 Hz). Se pot emite semnale video 1920 × 1080p/24 Hz când sunt respectate toate condiŃiile următoare. - ConectaŃi un televizor compatibil 1080/24p, folosind mufa HDMI OUT (ieşire HDMI), - „Output Video Format” (formatul de ieşire video) este setat pe „HDMI”, iar - „HDMI Resolution” (rezoluŃia HDMI) este setată pe „Auto” sau „1080p". Auto Emite semnale video 1920 × 1080p/ 24 Hz doar când conectaŃi televizor compatibil 1080/24p, folosind mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) On (activată) Off (oprită) Emite semnale video 1920 × 1080p/ 24 Hz indiferent de tipul televizorului conectat. SelectaŃi această opŃiune dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu semnalele video 1080/ 24p. Nu apare imagine BD-ROM dacă televizorul conectat nu este compatibil cu 1080/24p, iar „BD-ROM 1080/24p Output” (ieşire BD-ROM 1080/24p) este setată pe „On” (activată). În acest caz, apăsaŃi „HOME" pentru a afişa acest meniu şi schimbaŃi setarea „BD-ROM 1080/24p Output” (ieşire BD-ROM 1080/24p). YCbCr/RGB (HDMI) Setează culoarea pentru semnalele video transmise prin mufa „HDMI OUT” (ieşire HDMI). SelectaŃi setarea potrivită pentru tipul de televizor conectat. Auto Detectează automat tipul de televizor conectat şi trece pe setarea culorii potrivite. YCbCr Emite semnale video YCbCr 4:2:2. (4:2:2) YCbCr Emite semnale video YCbCr 4:4:4. (4:4:4) RGB (16-235) RGB (0-255) SelectaŃi această opŃiune la conectarea cu un dispozitiv care acceptă numai gama limitată RGB. SelectaŃi această opŃiune atunci când conectaŃi un dispozitiv RGB (0-255). 48

Ieşire culoare accentuată HDMI SetaŃi opŃiunea Deep Colour (culoare accentuată) pentru semnalele video de ieşire ale mufelor HDMI AUT. Intensitatea culorii este indicată de numărul de biŃi şi se pot reproduce mai multe culori odată cu creşterea valorii. Playerul suportă o intensitate de culoare de până la 12 biŃi. Conectarea unui player cu un televizor care suportă Deep Colour permite reproducerea unor culori mai clare decât atunci când conectaŃi la un televizor care nu suportă Deep Colour. Auto În mod normal se va selecta această opŃiune. 12 bit Emite semnale video de 12biŃi. 10bit Emite semnale video de 10biŃi. Off Se selectează când imaginea este instabilă sau culorile par nenaturale. „x.v. Colour Output” (Ieşire culoare x.v.) Setează dacă informaŃiile xvYCC se vor transmite la televizorul conectat. Combinarea fişierelor video compatibile cu xvYCC cu un televizor ce suportă afişajul x.v.Colour face posibilă reproducerea mai exactă a culorilor obiectelor din lumea reală. Auto Off În mod normal se va selecta această opŃiune. SelectaŃi această opŃiune dacă imaginea este instabilă sau culoarea pare nenaturală. „Pause Mode” (Mod pauză) Setează modul de imagine pentru întreruperea redării DVD-ului. Pentru discurile BD-ROM sau discurile ce conŃin fişiere AVCHD, „Pause Mode” (mod pauză) trece automat pe „Auto”. Auto Frame (cadru) În mod normal se va selecta această opŃiune. Imaginile dinamice apar fără neclarităŃi. Afişează imagini statice la rezoluŃie ridicată. Setări audio Configurările implicite sunt subliniate. „Audio Output Priority” (Prioritate ieşire audio) Selectează tipul de mufă pentru emiterea semnalelor audio. Semnalele PCM lineare pe 2 canale sunt emise la maxim 48 kHz prin alte mufe decât cele prioritare. HDMI Emite semnalele audio de la mufa HDMI OUT (ieşire HDMI). Coaxială/ Optică Analogică stereo Audio (HDMI) Emite semnalele audio de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială)). Emite semnalele audio de la mufele LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire linie (dreapta-audiostânga)). Selectează tipul de semnal pentru mufa HDMI OUT (ieşire HDMI). Auto PCM 2 canale Analogică stereo În mod normal se va selecta această opŃiune. Emite semnalele audio în funcŃie de starea dispozitivului HDMI conectat. Emite semnalele audio de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială)). Reduce la semnale PCM linear pe 2 canale înainte de a transmite prin mufa HDMI OUT (ieşire HDMI). SelectaŃi „2ch PCM” (PCM 2 canale) atunci când conectaŃi un televizor sau un amplificator (receptor) AV ce nu suportă Dolby Digital sau DTS. În caz contrar se pot produce zgomote sau este posibil să nu se audă sunetul. 49