Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

„BD Audio Setting”

„BD Audio Setting” (Setare audio BD) Selectează dacă se mixează sau nu sunetul interactiv şi sunetul secundar (comentariul) la redarea unui disc BD ce conŃine astfel de sunete. Mix Direct Emite sunetul obŃinut prin mixarea sunetului interactiv şi a celui secundar pe sunetul primar. Emite doar sunetul primar. Semnalele audio PCM 96 kHz şi PCM 192 kHz sunt emise ca semnale audio PCM 48 kHz când „BD Audio Setting” (setare audio BD) este setată pe „Mix”. Audio ATT Reduce nivelul ieşirii audio pentru a preveni distorsionarea sunetului. On Off Activează atenuarea audio. secundar pe sunetul primar. Dezactivează atenuarea audio. „Audio ATT” nu afectează ieşirea de la mufa HDMI OUT (ieşire HDMI) şi mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială). DTS Selectează semnalele audio emise la redarea discurilor DTS. Această setare afectează ieşirea de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială)). Downmix PCM DTS Converteşte pentru ieşire semnalele PCM lineare. SelectaŃi această funcŃie atunci când conectaŃi un dispozitiv audio fără decodor DTS integrat. SelectaŃi această funcŃie atunci când conectaŃi un dispozitiv audio cu decodor DTS integrat. PCM 48kHz/96kHz Selectează frecvenŃa maximă de eşantionare pentru semnalele PCM emise prin mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială)). 48kHz/16 bit 96kHz/24 bit Transmite semnalele audio cu eşantionare de 96 kHz ca 48 kHz/16 bit. Transmite semnalele audio cu eşantionare de 96 kHz ca 96 kHz/24 bit. Semnalele vor fi însă emise ca 48 kHz/16 bit dacă sursa este protejată la copiere. Dolby Digital Selectează semnalele audio emise la redarea discurilor Dolby Digital. Această setare afectează ieşirea de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (ieşire digitală (optică/coaxială)). • Dacă selectaŃi „96kHz/24bit” atunci când conectaŃi un amplificator (receptor) AV ce nu suportă 96 kHz, este posibil să nu se audă sunetul sau să se audă un sunet puternic. • Setarea „48kHz/96 kHz PCM” nu funcŃionează când „Audio Output Priority” (prioritate ieşire audio) este setată pe „HDMI” sau „Stereo Analogue” (Stereo analogic). Downmix PCM Dolby Digital Converteşte pentru ieşire semnalele PCM lineare. SelectaŃi această funcŃie atunci când conectaŃi un dispozitiv audio fără decodor Dolby Digital integrat. SelectaŃi această funcŃie atunci când conectaŃi un dispozitiv audio cu decodor Dolby Digital integrat. 50

Audio DRC „Downmix” (Reducere) Selectează setarea de gamă dinamică (nivelul de compresie al sunetului) la redarea unui disc BD sau DVD compatibil cu „Audio DRC”. Auto Standard TV Mode Wide Range Efectuează redarea la intervalul dinamic specificat de disc (doar pentru BD-ROM). Alte discuri sunt redare la nivelul „Standard”. Efectuează redarea la un nivel de compresie între „TV Mode” (mod TV) şi „Wide Range” (gamă largă) Sunetele sunt comprimate puternic. Se pot auzi mai uşor sunetele puternice. Fără comprimare. Se aude un sunet mai dinamic. • „Audio DRC” este eficient numai când se redă semnale Dolby Digital, Dolby Digital Plus şi Dolby TrueHD. • Când „Dolby Digital” este setat pe „Dolby Digital” în meniul „Audio Setup” (pagina 51), „Audio DRC” nu are efect asupra ieşirii audio de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Ieşire digitală (optică/coaxială)). Totuşi aceasta exclude cazurile următoare: - la redarea unui BD când „BD Audio Setting” (setarea audio BD) este setat pe „Mix”. - când „Audio Output Priority” este setat pe „HDMI” sau „Stereo Analogue” (Analogic stereo). Setează metoda de reducere a sunetului pe canale multiple, pe două canale. Dolby Surround Normal Emite semnalele Dolby Surround (Pro Logic) pe 2 canale. SelectaŃi această opŃiune când conectaŃi un dispozitiv audio compatibil cu Dolby Surround (Pro Logic). Emite semnalele audio fără efect Dolby Surround (Pro Logic). SelectaŃi această opŃiune când conectaŃi un dispozitiv audio incompatibil cu Dolby Surround (Pro Logic). FuncŃia „Downmix” (Reducere) nu are efect asupra ieşirii audio de la mufa DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Ieşire digitală (optică/coaxială)). 51