Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Setări vizualizare

Setări vizualizare BD/DVD Configurările implicite sunt subliniate. Meniu BD/DVD Selectează limba meniului pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaŃi „Select Language Code” (selectare cod limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. IntroduceŃi codul pentru limba dumneavoastră consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 75). Audio Selectează limba pieselor pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Dacă selectaŃi „Original”, se va selecta limba prioritară a discului. Când selectaŃi „Select Language Code” (selectare cod limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. IntroduceŃi codul pentru limba dumneavoastră consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 75). „Subtitle” (Subtitrare) Selectează limba subtitrării pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaŃi „Select Language Code” (selectare cod limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. IntroduceŃi codul pentru limba dumneavoastră consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 75). „BD Parental Control” (Control Parental BD) Redarea unor discuri BD-ROM poate fi restricŃionată în funcŃie de vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 SelectaŃi „BD Parental Control” (control parental BD) la „Setări de vizualizare BD/DVD” şi apoi apăsaŃi ENTER. 2 IntroduceŃi parola din patru cifre cu ajutorul butoanelor numerice. 3 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. 4 SelectaŃi restricŃia de vârstă şi apăsaŃi ENTER. Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu atât este mai strictă restricŃia. Dacă selectaŃi „Select Age Restriction” (selectaŃi restricŃia de vârstă) puteŃi introduce vârsta de la „0” la „255” folosind sau butoanele numerice. • Pentru a anula setarea controlului parental, selectaŃi „No Restrictions” (Fără restricŃii). PuteŃi schimba parola (vezi „Parola” la pagina 54). • Dacă vă uitaŃi parola, resetaŃi aparatul (pagina 62) şi setaŃi o parolă nouă (vezi „Parola” la pagina 54). • La discurile care nu au funcŃia de Control parental, redarea nu poate fi restricŃionată pe acest aparat. • În funcŃie de disc, vi se poate cere să schimbaŃi nivelul de control parental în timpul redării discului. În acest caz, introduceŃi parola şi apoi schimbaŃi nivelul. • Când la „Select Age Restriction” (selectaŃi restricŃia de vârstă) se selectează „255”, se va anula Controlul parental. „DVD Parental Control” (Control parental DVD) Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi restricŃionată în funcŃie de vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 SelectaŃi „DVD Parental Control” (BD control parental) la „Setări de vizualizare BD/DVD” şi apoi apăsaŃi ENTER. 2 IntroduceŃi parola din patru cifre cu ajutorul butoanelor numerice. 3 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. 4 SelectaŃi un nivel şi apăsaŃi ENTER. Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu atât este mai mare restricŃia. • Pentru a anula setarea controlului parental, selectaŃi „No Restrictions” (fără restricŃii). 52

PuteŃi schimba parola (a se vedea „Parola” la pagina 54). • Dacă uitaŃi parola, resetaŃi aparatul (pagina 62) şi setaŃi o parolă nouă (a se vedea „Parola” la pagina 54). • La discurile care nu au funcŃia de Control parental, redarea nu poate fi restricŃionată pe acest aparat. • În funcŃie de disc, vi se poate cere să schimbaŃi nivelul de control parental în timpul redării discului. În acest caz, introduceŃi parola şi apoi schimbaŃi nivelul. Lista codurilor regionale pentru controlul parental Redarea unor discuri BD-ROM sau DVD VIDEO poate fi restricŃionată în funcŃie de zona geografică. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 SelectaŃi „Parental Control Region Code” (cod regional pentru controlul parental) la „Setări de vizualizare BD/DVD” şi apoi apăsaŃi ENTER. 2 IntroduceŃi parola din patru cifre cu ajutorul butoanelor numerice. 3 SelectaŃi „OK”, şi apăsaŃi ENTER. 4 SelectaŃi restricŃia geografică şi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi „Select Region Code” (selectare cod regional), apare ecranul pentru introducerea codului regional. IntroduceŃi codul pentru restricŃia geografică consultând „Codul regional pentru controlul parental” (pagina 75). Parola Setează sau schimbă parola pentru funcŃia Control parental. O parolă vă permite să setaŃi o restricŃie pentru redarea unui BD-ROM sau DVD VIDEO. Dacă este cazul, puteŃi diferenŃia nivelurile de restricŃie pentru BD-ROM şi DVD VIDEO. 1 SelectaŃi „Password” (Parolă) la „Setări de vizualizare BD/DVD” şi apoi apăsaŃi ENTER. 2 IntroduceŃi parola din patru cifre cu ajutorul butoanelor numerice. 3 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. Modificarea parolei 1 După pasul 3, introduceŃi o nouă parolă folosind butoanele numerice. 2 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. „Hybrid Disc Playback Layer” (Stratul de redare al unui disc hibrid) Selectează prioritatea stratului la redarea unui Disc Hibrid. Pentru a schimba setarea opriŃi şi reporniŃi aparatul. BD DVD/CD Redă stratul BD. Redă stratul DVD sau CD. „BD Internet Connection” (Conexiune la Internet BD) PuteŃi schimba parola (vezi „Parola” la pagina 54). • Dacă vă uitaŃi parola, resetaŃi aparatul (pagina 62) şi setaŃi o parolă nouă (vezi „Parola” la pagina 54). • La discurile care nu au funcŃia de Control parental, redarea nu poate fi restricŃionată pe acest aparat. • În funcŃie de disc, vi se poate cere să schimbaŃi nivelul de control parental în timpul redării discului. În acest caz, introduceŃi parola şi apoi schimbaŃi nivelul. Setează dacă se permite conectarea la internet prin conŃinutul unui BD redat (în mod BDMV). La utilizarea acestei funcŃii sunt necesare conexiuni şi setări pentru reŃea (pagina 57). Allow În mod normal se va selecta această (permite) opŃiune. Do not Interzice conexiunea la internet. allow (nu permite) 53