Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Setări foto

Setări foto Configurarea implicită este subliniată. Viteza prezentării de diapozitive (slideshow) Modifică viteza prezentării de diapozitive. Fast (repede) Normal Slow (lent) Fotografiile se schimbă rapid. Fotografiile se schimbă la viteză normală. Fotografiile se schimbă lent. Setări sistem Configurările implicite sunt subliniate. OSD Selectează limba pentru afişajele de pe ecran. „Dimmer” (Reducere strălucire) Reglează iluminarea afişajului panoului frontal . Bright (strălucitor) Dark (închis) Off (inactiv) Afişaj strălucitor. Iluminare redusă. Opreşte iluminarea în timpul redării. Iluminare redusă, alta decât în timpul redării. Control pentru HDMI On (pornit) Off (oprit) Vă permite să folosiŃi funcŃia „Control pentru HDMI” (pagina 18). Opreşte funcŃia. Mod rapid de pornire On (pornit) Off (oprit) Scurtează durata de pornire la aprinderea playerului. Setare implicită. Când „Quick Start Mode” (mod rapid de pornire) este setat pe „On” (activat), - consumul de energie va fi mai mare decât atunci când „ Quick Start Mode ” (mod rapid de pornire) este setat pe „Off”, iar - ventilatorul se poate porni în funcŃie de temperatura ambiantă. 54

Auto Power Off (Auto stingere) Playerul se stinge automat dacă timp de 30 de minute nu apăsaŃi pe nici un buton al playerului sau al telecomenzii şi dacă nu redaŃi fişiere BD/DVD/CD sau actualizaŃi software-ul. On Off Activează funcŃia „Auto Power Off”. Opreşte funcŃia. Auto Display (Afişaj automat) Software Update Notification (Notificare actualizare software) Vă informează cu privire la noile versiuni ale software-ului. La utilizarea acestei funcŃii sunt necesare conexiuni şi setări pentru reŃea (pagina 57). On Off Setează aparatul să vă informeze cu privire la noile versiuni ale software-ului (pagina 46). Opreşte funcŃia. On Off Afişează automat informaŃiile pe ecran la schimbarea titlurilor, modurilor de imagine, semnalelor audio, etc. Afişează informaŃiile doar când apăsaŃi „DISPLAY” (afişare). „System Information” (InformaŃii despre sistem) Afişează informaŃii despre versiunea software-ului aparatului şi adresa MAC. Screen Saver (ProtecŃie ecran) Imaginea screensaver-ului apare când nu folosiŃi aparatul mai multe de 15 minute, în timp ce pe televizor se afişează, de exemplu, meniul HOME. Screensaverul împiedică deteriorarea ecranului (aşanumitul efect „ghosting” – imagini-fantomă). On Off Porneşte funcŃia de screen saver. Afişează informaŃiile doar când Opreşte funcŃia. 55