Views
6 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Pentru a şterge un

Pentru a şterge un server din lista de servere conectate 1 Pe timpul afişării listei de servere conectate, selectaŃi serverul folosind şi apoi apăsaŃi OPTIONS (OpŃiuni). 2 SelectaŃi „Erase” (Şterge) şi apoi apăsaŃi ENTER. Pentru a şterge toate serverele selectaŃi „Erase All” (Şterge tot). Pe ecran va apărea cererea de confirmare. 3 SelectaŃi „OK” şi apăsaŃi ENTER. Serverul selectat este şters. Configurare rapidă Rulează din nou Configurarea rapidă pentru a realiza setările de bază. 1 SelectaŃi „Easy Setup” (configurare rapidă) şi apăsaŃi ENTER. 2 SelectaŃi „Start” folosind tastele şi apoi apăsaŃi ENTER. 3 UrmaŃi instrucŃiunile pentru „Pasul 7: Configurarea rapidă” (pagina 30) de la pasul 4. 60

Resetarea PuteŃi reseta aparatul la setările din fabrică selectând grupul de setări. Toate setările din grup vor fi resetate. 1 SelectaŃi „Resetting” (Resetare) şi apăsaŃi ENTER. 2 SelectaŃi „Reset to Factory Default Settings" (ResetaŃi la valorile implicite din fabrică) şi apoi apăsaŃi ENTER. 3 SelectaŃi setările pe care doriŃi să le readuceŃi la valorile implicite, iar apoi apăsaŃi ENTER. Ecranul solicită confirmarea. PuteŃi reseta următoarele setări: - Setări video - Setări audio - Setări vizualizare BD/DVD - Setări foto - Setări sistem - Setări reŃea - Toate setările 4 SelectaŃi „Start” (Pornire) folosind şi apoi apăsaŃi ENTER. Când selectaŃi „All Settings” (toate setările) la pasul 3, - Se resetează toate setările din (Setup). - Nu se resetează „Video Settings” (Setări video) şi “Audio settings” (Setări audio) ce pot fi ajustate apăsând OPTIONS (OpŃiuni) în timpul redării (pagina 39). 61