Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Configurări şi reglaje

Configurări şi reglaje Folosirea meniului de configurare ......................................................................................... 45 Actualizare reŃea ................................................................................................................... 46 Setări video ........................................................................................................................... 47 Setări audio ........................................................................................................................... 50 Setări vizualizare BD/DVD .................................................................................................... 53 Setări foto .............................................................................................................................. 55 Setări sistem ......................................................................................................................... 55 Setări reŃea ............................................................................................................................57 Configurare rapidă ................................................................................................................ 61 Resetarea ............................................................................................................................. 62 InformaŃii suplimentare Ghid al problemelor de funcŃionare ....................................................................................... 63 FuncŃia de auto-diagnosticare ............................................................................................... 68 Discurile ce pot fi redate ........................................................................................................ 69 RezoluŃie ieşire video ............................................................................................................ 71 Semnale ieşire audio şi setări player .................................................................................... 72 Despre securitatea LAN Wireless………………………………………………………………….73 SpecificaŃii ............................................................................................................................. 73 Lista codurilor de limbă ......................................................................................................... 75 Control parental/cod regional… ........................................................................................... .75 Termenii şi condiŃiile de utilizare şi acordul de licenŃă cu utilizatorul final ............................. 76 Glosar .................................................................................................................................... 78 Index.......................................................................................................................................80 Înainte de a utiliza aparatul, citiŃi secŃiunea „Termenii şi condiŃiile de utilizare şi acordul de licenŃă cu utilizatorul final” (pagina 76). 8

Index al pieselor şi butoanelor Pentru mai multe informaŃii, consultaŃi paginile indicate în paranteze. Telecomanda „THEATRE” (Teatru) (pagina 18) Trece automat pe modul optim pentru vizualizarea filmelor. Când este conectată la un amplificator (receptor) AV ce foloseşte un cablu HDMI, se comută automat şi ieşirea difuzorului. Când este conectat la un televizor compatibil cu modul Teatru, ce foloseşte cablul HDMI, modul video al televizorului trece în modul Teatru. Butonul „THEATRE” funcŃionează doar când este conectat la un amplificator (receptor) AV compatibil cu modul Sony Theatre sau la un televizor compatibil cu modul Sony Theatre. TV (selectează intrarea TV) (pagina 29) Comută între TV şi alte surse de intrare. TV (pornire/standby) (pagina 29) Porneşte televizorul sau trece în standby. (pornire/standby) (pagina 30) Porneşte televizorul sau trece în standby. Butoane numerice (pagina 38, 59) Introduce numărul titlului/capitolului, etc. (volum) +/- (pagina 29) Reglează volumul televizorului. „TIME” (Durata) (pagina 13) Afişează durata de redare scursă/rămasă pe ecranul panoului frontal. De fiecare dată când apăsaŃi butonul, afişajul comută între durata scursă şi cea rămasă. AUDIO (pagina 53) Selectează limba atunci când pe discurile BD- ROM/VIDEO DVD sunt înregistrate piese multilingve. Selectează sonorul de pe CD-uri. Butoanele 5, AUDIO, şi au un punct tactil. FolosiŃi acest punct tactil ca referinŃă când folosiŃi playerul. FuncŃiile disponibile ale telecomenzii diferă în funcŃie de disc sau de situaŃie. „SUBTITLE” (Subtitrare) (pagina 53) Selectează limba subtitrării atunci când pe discurile BD-ROM/VIDEO DVD sunt înregistrate subtitrări multilingve. „ANGLE” (Unghi) Trece pe alte unghiuri de vizualizare atunci când pe discurile BD-ROM/VIDEO DVD sunt înregistrate unghiuri multiple. 9