Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Přední panel

Přední panel Tlačítko N je opatřeno výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle tohoto výstupku. A [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 30) Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu. B Přihrádka na disk (strana 36) C Indikátor disku Blu-ray Pokud je přehrávač zapnutý, svítí bíle. Při přehrávání disků BD svítí modře. D Displej na předním panelu (strana 13) E Indikátor WLAN Rozsvítí se, pokud je pro způsob připojení vybrána možnost „Wireless“ (Bezdrátové připojení) v položce „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nabídky „Network Settings“ (Síťová nastavení) (strana 60). F Senzor dálkového ovládání (strana 28) G N (přehrávání), x (zastavení) (strana 36) Spuštění nebo zastavení přehrávání. H Z (otevření/zavření) (strana 36) Otevření nebo zavření přihrádky na disk. I Konektor USB (strana 45) Pro připojení USB zařízení. Uzamknutí přihrádky na disk (Child Lock) (Dětská pojistka) Přihrádku na disk můžete uzamknout, aby ji nebylo možné nechtěně otevřít. Zapněte přehrávač a podržte stisknuté tlačítko N na přehrávači déle než 10 sekund, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamknuto). Přihrádka na disk bude uzamknuta. Pro odemknutí přihrádky na disk podržte stisknuté tlačítko N na přehrávači, dokud se na displeji na předním panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“ (Odemknuto). 12

Displej na předním panelu A N, X Rozsvítí se připřehrávání nebo pozastavení přehrávání. B HD (strana 50) Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů 720p/1 080i z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). C HDMI (strana 17) Rozsvítí se při rozpoznání HDMI zařízení. D EXT (Externí zařízení) (strana 25) Rozsvítí se při rozpoznání externího paměťového zařízení. E Informace o přehrávání Můžete zobrazit časové informace. Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko TIME (Čas). Zobrazení na displeji se mění následovně: Při přehrávání disku BD-ROM/DVD VIDEO Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu r Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu Při přehrávání disku CD Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby r Zbývající doba přehrávání aktuální skladby r Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku* r Zbývající doba přehrávání aktuálního disku* *Kromě audio skladeb MP3 z V závislosti na disku mohou být zobrazeny indikátory „T“ (titul nebo skladba/stopa), „C“ (kapitola) nebo „D“ (disk). F Indikátor síťového připojení Rozsvítí se připřístupu přehrávačeksíti a stahování softwaru přehrávače. Podrobné informace o stahování softwaru přehrávače -vizstrana48. b Indikátor síťového připojení se nemusí rozsvítit během provádění diagnostiky sítě nebo jiných operací, přestože probíhá síťová komunikace. ,pokračování 13