Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 1: Připojení k

Krok 1: Připojení k televizoru Poznámky ke konektorům video/HDMI OUT (Výstup HDMI) Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru podle vstupních konektorů dostupných na televizoru. Připřipojení televizoru do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači pomocí kabelu HDMI si budete moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě. Typ konektoru Vysoká kvalita Digitální Analogový Rozlišení video signálu Vysoké rozlišení: 1 080/24p, 1 080p, 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/ 480p, 576i/480i Vysoké rozlišení: 1 080i, 720p Standardní rozlišení: 576p/ 480p, 576i/480i Připojení Viz „Připojení do konektoru HDMI“ na straně 17. Viz „Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)“nastraně 19. Standardní rozlišení: 576i/480i Viz „Připojení do konektorůaudio/video nebo S VIDEO“ na straně 20. Standardní kvalita Standardní rozlišení: 576i/480i Viz „Připojení do konektorůaudio/video nebo S VIDEO“ na straně 20. b • Pevným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu. •Přečtěte si návody k obsluze dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat. •Tentopřehrávač nelze připojit k televizoru, který není vybaven video vstupem. • Nevystavujte propojovací kabely přílišnému tlaku. Při stlačení kabelů nebo konektorů proti skříni atd. může dojít k jejich poškození. Připojení k televizoru se vstupem DVI Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není součástí příslušenství). Konektor DVI nepodporuje audio signály, takže je třeba ještě připojit audio kabel (strana 21). Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) s konektory DVI, které nepodporují HDCP (například konektory DVI na PC monitorech). 16

Připojení do konektoru HDMI Pomocí kabelu HDMI připojte televizor do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači. Budete si tak moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě. Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru. Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Blu-ray/DVD přehrávač Připojení a nastavení Kabel HDMI (není součástí příslušenství) Televizor Poznámky k připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném postupu můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) azástrčku kabelu HDMI. •Pečlivě zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo možné zasunout do konektoru. Ujistěte se, že zástrčka není obrácena opačným směrem nebo nakloněna. •Při přemísťování přehrávače nezapomeňte odpojit kabel HDMI. •Při umístění přehrávače spřipojeným kabelem HDMI do skříňky netlačte přehrávač proti zadní stěně skříňky. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI. •Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI neotáčejte zástrčkou. Poznámky k indikátorům pro HDMI připojení Při rozpoznání připojeného HDMI zařízení se na displeji na předním panelu rozsvítí indikátor HDMI. ,pokračování 17