Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 4: Připojení k

Krok 4: Připojení k síti LAN Připojte přehrávač k internetu. Vyberte způsob připojení buď pomocí WLAN routeru (přístupový bod) (níže), nebo přímého připojení k širokopásmovému routeru (strana 27). Budete moci používat funkci BD-LIVE (Online obsah BD) (strana 38), přehrávat fotografie přes síť (strana 46) nebo aktualizovat software přehrávače (strana 48). 1 Připojte přehrávač k internetu pomocí WLAN routeru. Blu-ray/DVD přehrávač PC WLAN router (přístupový bod) ADSL modem/ kabelový modem Kabel LAN (není součástí příslušenství) Internet Viz rovněž příručka k WLAN routeru. 2 Zkontrolujte připojení na vašem počítači a proveďte odpovídající nastavení. WLAN router (přístupový bod) Nastavení zabezpečení Zabezpečení je nastaveno. Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě na obrazovce vašeho počítače. Příklad: Windows XP *1 Tato zpráva s ikonou zámku znamená, že je zabezpečení aktivováno. Zabezpečení není nastaveno. *3 Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě na obrazovce vašeho počítače. Příklad: Windows XP *1 Typ Kompatibilní s Wi- Fi Protected Setup *2 Není kompatibilní s Wi-Fi Protected Setup Jakýkoli Nastavení Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS)) (Automatická registrace - WPS)“nastraně 32. Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 33. Viz „Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání přístupových bodů)“ na straně 33. Tato zpráva znamená, že není nastaveno žádné zabezpečení. *1 Při použití jiných operačních systémů - viz nápověda na vašem počítači. *2 Síťová nastavení lze snadno provést jedním stisknutím tlačítkaWPSnaWLANrouteru(přístupový bod). WLAN routery (přístupové body) kompatibilní s Wi-Fi Protected Setup mohou být označeny logem („ “). *3 Podrobné informace - viz odstavec „Žádné zabezpečení“ na straně 76. 26

Přímé připojení k širokopásmovému routeru 1 Propojte konektor LAN (100) na přehrávači s konektorem na širokopásmovém routeru. Kabel LAN (není součástí příslušenství) Blu-ray/DVD přehrávač Širokopásmový router z Doporučujeme použít stíněný síťový kabel (kabel LAN, přímýnebokřížený). Aktualizace softwaru přehrávače přes síť Viz části „Network Update (Síťová aktualizace)“ (strana 48) a „Software Update Notification (Upozonění na aktualizaci softwaru)“ (strana 59). b Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce. Použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD) Viz „Používání funkce BONUSVIEW/BD- LIVE“nastraně 38. b V závislosti na vašem síťovém prostředí doporučujeme pro použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD) internetové připojení s efektivní rychlostí větší než 1 Mb/s. Připojení a nastavení Do PC Kabel LAN (není součástí příslušenství) ADSL modem/ kabelový modem Internet 2 Proveďte příslušná nastavení v položce „Internet Settings“ (Nastavení internetu) nabídky „Network Settings“ (Síťová nastavení) (strana 60). b • Podle modemu nebo routeru se liší typ požadovaného kabelu LAN (přímý nebo křížený). Podrobné informace o kabelu LAN - viz příručkakmodemuneborouteru. •Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke konektoru LAN na počítači. 27