Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

4-141-864-12(1) HDMI OUT

4-141-864-12(1) HDMI OUT HDMI OUT DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Poznámky k připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném zacházení můžete poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI. • Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo možné zasunout do konektoru. Ujistěte se, že není zástrčka obrácena nebo nakloněna (viz obrázek A). • Při přemísťování přehrávače odpojte kabel HDMI (viz obrázek B). • Při umístění přehrávače s připojeným kabelem HDMI do skříňky netlačte přehrávač proti zadní stěně skříňky. Mohlo by dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI. Poznámka ke konektoru LAN (100) Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce. © 2009 Sony Corporation 3