Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 7: Easy Setup

Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení) Podle následujících kroků proveďte základní minimální nastavení umožňující používání přehrávače. Pokud nastavení Easy Setup (Snadné nastavení) nedokončíte, zobrazí se znovu při každém zapnutí přehrávače. Proveďte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí. Při prvním zapnutí Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne a spustí se nastavení Easy Setup (Snadné nastavení). 4 Pomocí tlačítek M/m vyberte jazyk OSD nabídek a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva o počátečních nastaveních. 5 Vyberte možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). TV [/1 [/1

7 Proveďte příslušná nastavení podle kabelů použitých pro připojení k televizoru. Podrobné informace o rozlišení výstupního video signálu - viz strana 51. Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI“ 1Vyberte možnost „Start“ (Spustit) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka. Příklad: při nastavení rozlišení výstupního video signálu na 1 080i Asi na 30 sekund se zobrazí testovací obrazovka. Testovací obrazovka - viz část „Pokud v kroku 6 vyberete možnost „HDMI““ (výše). Připojení a nastavení Aktuálně nastavené rozlišení výstupního video signálu b Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke kroku 6 a vyberte možnost „Component Video“ (Komponentní video). B Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. C Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Component Video“ (Komponentní video) 1Vyberte rozlišení výstupního video signálu pro připojený televizor astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). b Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do předchozí obrazovky a změňte rozlišení. B Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. C Vyberte možnost „OK“ nebo „Cancel“ (Zrušit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud v kroku 6 vyberete možnost „Video or S Video“ (Video nebo S-video) Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá vašemu televizoru a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Při připojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu vyberte možnost „16:9“. Připřipojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu vyberte možnost „4:3“. ,pokračování 31