Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

38 One-Touch Play

38 One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI připojení) Stiskněte tlačítko N. Přehrávač apřipojený televizor se zapnou a vstup televizoru se přepne na přehrávač. Potom se automaticky spustí přehrávání. b •Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz apočáteční část přehrávaného obrazu nemusí být zobrazena. • Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení) v nabídce „System Settings“ (Systémová nastavení) (strana 58). Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti) 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky závisí na typu disku astavupřehrávače. Položky Podrobnosti Video Settings Nastavení obrazu (strana 40). Audio Settings Nastavení zvuku (strana 41). Title List Play Zobrazení seznamu titulů. Přehrávání titulu z místa, kde jste stisknuli tlačítko x. Play from start Přehrávání titulu od začátku. Top Menu Menu/Popup Menu Stop Zobrazení hlavní nabídky disku (strana 38). Zobrazení překryvné nabídky disku BD- ROM nebo nabídky disku DVD (strana 38). Zastavení přehrávání. Zobrazení hlavní nabídky Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete zobrazit hlavní nabídku. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka). Zobrazí se hlavní nabídka. 2 Pomocí tlačítek

3 Vložte externí paměťové zařízení (není součástí příslušenství) do slotu EXT (Externí zařízení) na zadní straně přehrávače. Externí paměťové zařízení bude použito jako lokální úložiště dat. Ujistěte se, že je externí paměťové zařízení správně vloženo v přehrávači (strana 25). 4 Připojte přehrávač k síti (strana 26). 5 Zapněte přehrávač. 6 Nastavte položku „BD Internet Connection“ (Internetové připojení BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) (strana 57). 7 Vložte disk BD-ROM obsahující funkce BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BD- LIVE (Online obsah BD). Další postup se liší v závislosti na disku. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku. Vymazání dat z externího paměťového zařízení Nepotřebná data můžete vymazat. 1 Pokud je vložen disk, vyjměte jej zpřehrávače. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek