Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Přehrávání

Přehrávání hudebních CD a audio skladeb MP3 DATA BD *1 *2 DATA DVD CD DATA CD *3 *1 Disky BD-RE/BD-R obsahující audio skladby MP3 *2 Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD- RW/DVD-R obsahující audio skladby MP3 *3 Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující audio skladby MP3 1 Vložte hudební CD. Zobrazí se obrazovka hudebního přehrávače. 2 Stiskněte tlačítko N. Spustí se přehrávání. Výběr skladby na hudebním CD 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 2 Pomocí tlačítek

Tlačítka m/M TIME AUDIO Funkce Přistisknutíběhem přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed. Změna zobrazení časových informací na obrazovce a na displeji na předním panelu (strana 13). Výběr stereofonních nebo monofonních skladeb (kromě audio skladeb MP3). b • Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení přehrávání), se z paměti vymaže, pokud: –otevřete přihrádkunadisk, – vypnete přehrávač. •Přehrávač umožňuje přehrávání následujících audio skladeb MP3: – formát: MPEG-1 Audio Layer 3, – vzorkovací frekvence: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz, –počet kanálů: 2, – datový tok: 64 kb/s až 320 kb/s, – velikost souboru: max. 1 GB, –dobapřehrávání: 1 s až 9 000 s, –přípona: .mp3/.MP3, –počet skladeb: až 500 (včetně případných alb). •Přehrávač nerozpozná následující alba/skladby MP3: – alba/skladby MP3 s velmi dlouhými názvy, – alba MP3 obsahující audio skladby MP3 s velmi dlouhými názvy, – alba MP3 v nižší než 5. úrovni stromové struktury a alba/skladby MP3 v nižší než 6. úrovni stromové struktury. •Přehrávač neumožňuje přehrávání následujících alb/skladeb MP3: – monofonní audio skladby MP3, – alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD-R v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.6, – alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD- RE v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.5. • Uplynulá doba přehrávání některých audio skladeb MP3 nemusí být zobrazena správně. Přehrávání fotografií DATA BD *2 DATA DVD DATA CD *3 *1 Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory obrázků JPEG *2 Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD- RW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG *3 Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující soubory obrázků JPEG Můžete přehrávat fotografie uložené na disku. Přehrávání fotografií z připojeného USB zařízení - viz strana 45. Přehrávání fotografií na DLNA serveru - viz strana 46. 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 2 Pomocí tlačítek