Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

44 Dostupné položky

44 Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti) během přehrávání 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání. Položky Slideshow Speed Stop Podrobnosti Změna rychlosti prezentace. •Fast(Rychle) •Normal(Normálně) • Slow (Pomalu) Zastavení prezentace. Rotate Left Otočení fotografie o 90° proti směru hodinových ručiček. Rotate Right Otočení fotografie o 90° ve směru hodinových ručiček. Různé funkce při přehrávání fotografií Tlačítka x RETURN X ./>

Přehrávání z USB zařízení Můžete přehrávat fotografie uložené na připojeném USB zařízení. 1 Připojte USB zařízení do USB konektoru na přehrávači. Před připojením si přečtěte návod kobsluzeUSBzařízení. Blu-ray/DVD přehrávač Do USB konektoru Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek M/m požadovaný soubor ve složce astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Vybraná fotografie se zobrazí. •Propřehrávání prezentace stiskněte tlačítko N. b • Neodpojujte USB zařízení, pokud je v činnosti. Nejdříve ukončete přehrávání a skryjte seznam souborů a složek. •Přehrávač není schopen přehrát fotografie uložené na USB zařízení, které je připojeno do USB konektoru na zadním panelu přehrávače. Přehrávání USB zařízení b •Některá USB zařízení nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní. •Přehrávač rozpozná: –zařízení MSC (Mass Storage Class), která používají souborový systém FAT a obsahují pouze jeden oddíl, –zařízení typu SICD (Still Image Capture Device). Pokud jsou zařízení MSC rozdělena na více oddílů, nemusí přehrávač tato zařízení rozpoznat. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek