Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Přehrávání

Přehrávání fotografií přes síť – složky fotografií s číslem 1 000 nebo více, pokud celkový počet složek a souborů v jedné stromové úrovni překračuje 999. •Některé názvy serverů nemusí být zobrazeny. Připřipojení přehrávače ksíťovému serveru můžete přehrávat fotografie uložené na vašem domácím serveru, jako je například počítač s certifikací DLNA. Příprava pro server/přehrávač Viz „Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení)“ na straně 63. Přehrávání fotografií na DLNA serveru 1 Proveďte kroky 1 až 8 v části „Connection Server Settings (Nastavení serveru pro připojení)“ na straně 63. 2 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 3 Pomocí tlačítek

Použití nabídek nastavení Pokud chcete změnit nastavení přehrávače, vyberte ve výchozí nabídce ikonu (Setup) (Nastavení). 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 2 Pomocí tlačítek