Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Seznam nabídek Můžete

Seznam nabídek Můžete nastavit následující nabídky: Ikona Popis Network Update (Síťová aktualizace) (strana 48) Aktualizace softwaru přehrávače. Video Settings (Nastavení obrazu) (strana 49) Nastavení obrazu podle typu konektorů použitých pro připojení. Audio Settings (Nastvení zvuku) (strana 53) Nastavení zvuku podle typu konektorů použitých pro připojení. BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/ DVD) (strana 55) Podrobná nastavení týkající se přehrávání disků BD/DVD. Photo Settings (Nastavení prohlížení fotografií) (strana 58) Nastavenítýkajícísepřehrávání fotografií. System Settings (Systémová nastavení) (strana 58) Nastavení týkající se přehrávače. Network Settings (Síťová nastavení) (strana 60) Podrobná nastavení připojení k síti a internetu. Easy Setup (Snadné nastavení) (strana 65) Opětovné spuštění funkce Easy Setup (Snadné nastavení) pro provedení základního nastavení. Resetting (Reset) (strana 65) Obnovení výchozích nastavení přehrávače. Network Update (Síťová aktualizace) Můžete aktualizovat a zdokonalit funkce přehrávače. Doporučujeme provádětsíťovou aktualizaci přibližně každé 2 měsíce. Podrobné informace o funkcích aktualizace získáte na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v Evropě http://support.sony-europe.com/ Pro zákazníky v Austrálii http://www.sony-asia.com/support/ 1 Pomocí tlačítek M/m vyberte nabídku „Network Update“ (Síťová aktualizace) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. 2 Pomocí tlačítek

•Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření přihrádkynadisk). • Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru nebo stavu linky. • Pokud se zobrazí chybové zprávy týkající se síťového připojení, zkontrolujte nastavení sítě (viz „Internet Settings (Nastavení internetu)“ na straně 60). Aktualizace softwaru pomocí aktualizačního disku Funkce přehrávače můžete aktualizovat a zdokonalit rovněž pomocí aktualizačního disku, který je k dostání u prodejců Sony nebo u místního autorizovaného servisního střediska Sony. 1 Vložte aktualizační disk. Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení. 2 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Spustí se aktualizace softwaru. Po dokončení aktualizace se na displeji na předním panelu zobrazí na 5 sekund zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom se automaticky otevře přihrádka na disk. 3 Vyjměte disk. Přehrávač se automaticky vypne. 4 Stisknutím tlačítka [/1 zapněte přehrávač. Přehrávač se spustí s aktualizovaným softwarem. z •Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok aktualizace) na displeji na předním panelu zobrazuje průběh aktualizace. • Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat výběrem položky „System Information“ (Systémové informace) v nabídce „System Settings“ (Systémová nastavení) (strana 59). • Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po aktualizaci zachována. • Podrobné informace o dalších způsobech aktualizace softwaru získáte na následujících webových stránkách nebo se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony: Pro zákazníky v Evropě http://support.sony-europe.com/ Pro zákazníky v Austrálii http://www.sony-asia.com/support/ b •Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel. •Během aktualizace nelze provádět žádné operace (včetně otevření přihrádkynadisk). Video Settings (Nastavení obrazu) Výchozí nastavení jsou podtržena. TV Type (Typ televizoru) Výběr typu vašeho televizoru. 16:9 Tuto možnost vyberte připřipojení k širokoúhlému televizoru nebo televizoru s funkcí širokoúhlého režimu. 4:3 Tuto možnost vyberte připřipojení k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu. Screen Format (Formát obrazovky) Výběrzpůsobu zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9. Original (Originální) Fixed Aspect Ratio (Pevný poměr stran) Tuto možnost vyberte při připojení k televizoru s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazení obrazu 4:3 ve formátu 16:9 i na širokoúhlém televizoru. Změna velikosti obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky se zachováním původního poměru stran obrazu. DVD Aspect Ratio (Poměr stran DVD) Výběrzpůsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je položka „TV Type“ (Typ televizoru) nastavena na „4:3“ a položka „Screen Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)). Letter Box Pan & Scan Zobrazení širokoúhlého obrazu s černými pruhy v horní a dolní části. Zobrazení obrazu v plné výšce na celou obrazovku soříznutím bočních stran. ,pokračování Nastavení a úpravy 49