Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

YCbCr/RGB (HDMI)

YCbCr/RGB (HDMI) Nastavení barevného formátu video signálů vystupujících z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které odpovídá typu připojeného televizoru. Auto (Automaticky) YCbCr (4:2:2) YCbCr (4:4:4) RGB (16-235) RGB (0-255) Automatické rozpoznání typu připojeného televizoru avýběr vhodného nastavení barev. Výstup video signálů YCbCr 4:2:2. Výstup video signálů YCbCr 4:4:4. Tuto možnost vyberte, pokud připojujete zařízení, které podporuje pouze omezený rozsah RGB. Tuto možnost vyberte při připojení k zařízení RGB (0-255). HDMI Deep Colour Output (Barevné hloubky z HDMI výstupu) Nastavení barevné hloubky pro video signály vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Barevná hloubka je představována počtem bitů. Čím větší je tato hodnota, tím více barev lze reprodukovat. Přehrávač podporuje barevnou hloubku až 12 bitů. Připojení přehrávače k televizoru, který podporuje technologii Deep Colour, umožňuje přesnější reprodukci barev než připřipojení k běžnému televizoru. Auto (Automaticky) 12bit 10bit Off (Vypnuto) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup 12bitových video signálů. Výstup 10bitových video signálů. Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené. x.v.Colour Output (Výstup x.v.Colour) Nastavte, zda mají být do připojeného televizoru odesílány informace xvYCC. Kombinací video signálu kompatibilního s xvYCC a televizoru podporujícího technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější apřesnější reprodukce barev. Auto (Automaticky) Off (Vypnuto) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Tuto možnost vyberte, pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou přirozené. Pause Mode (Režim pauzy) Nastavení režimu obrazu při pozastavení přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM nebo disků obsahujících soubory AVCHD se položka „Pause Mode“ (Režim pauzy) automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky). Auto (Automaticky) Frame (Snímek) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Dynamický pohyblivý obraz je zobrazen ostře. Zobrazení statického obrazu s vysokým rozlišením. 52

Audio Settings (Nastavení zvuku) Výchozí nastavení jsou podtržena. Audio Output Priority (Priorita audio výstupu) Výběr typu konektoru pro výstup audio signálů. Dvoukanálové lineární PCM signály vystupující z jiných než prioritních konektorů mají vzorkovací frekvenci maximálně 48 kHz. HDMI Coaxial/ Optical (Koaxiální/ optický) Stereo Analogue (Analogové stereo) Audio (HDMI) Výběr typu signálu na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Auto (Automaticky) 2ch PCM (Dvoukanálový zvuk PCM) Výstup audio signálů z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Výstup audio signálů z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/ koaxiální). Výstup audio signálů z konektorů LINE OUT (R- AUDIO-L) (Linkový výstup -audio). Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup audio signálů v závislosti na stavu připojeného HDMI zařízení. Před výstupem z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) budou audio signály sloučeny na dvoukanálové lineární PCM signály. b Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači (receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo DTS, vyberte možnost „2ch PCM“ (Dvoukanálový zvuk PCM). V opačném případě může dojít ke vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván vůbec. BD Audio Setting (Nastavení zvuku BD) Vyberte, zda má být sloučen interaktivní zvuk a sekundární zvuk (komentář)při přehrávání příslušného disku BD. Mix (Sloučení) Výstup zvuku získaného sloučením interaktivního zvuku a sekundárního zvuku do primárního zvuku. Direct (Přímý výstup) Výstup pouze primárního zvuku. b Pokud je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení), vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM 192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz. Audio ATT (Ztlumení zvuku) Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se zabránilo zkreslení zvuku. On (Zapnuto) Off (Vypnuto) b Funkce „Audio ATT“ (Ztlumení zvuku) neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup - optický/koaxiální). Dolby Digital Aktivace funkce ztlumení zvuku. Deaktivace funkce ztlumení zvuku. Výběr výstupu audio signálů při přehrávání disků Dolby Digital. Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/optický). Downmix PCM (Sloučení PCM) Dolby Digital Konverze a výstup lineárních PCM signálů. Vyberte v případě připojení kaudiozařízení bez vestavěného dekodéru Dolby Digital. Vyberte v případě připojení kaudiozařízení svestavěným dekodérem Dolby Digital. Nastavení a úpravy 53