Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

1 Vyberte položku „BD

1 Vyberte položku „BD Parental Control“ (Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Vyberte věkové omezení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání. Po výběru možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr věkového omezení) můžete pomocí tlačítek

Parental Control Region Code (Regionální kód pro rodičovský zámek) Přehrávání některých disků BD-ROM nebo DVD VIDEO může být omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. 1 Vyberte položku „Parental Control Region Code“ (Regionální kód pro rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 4 Vyberte omezení podle oblasti a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud vyberete možnost „Select Region Code“ (Výběr regionálního kódu), zobrazí se obrazovka pro zadání regionálního kódu. Podle části „Rodičovský zámek/kód oblasti“ (strana 78) zadejte kód pro omezení přehrávání podle oblasti. Password (Heslo) Nastavení nebo změna hesla pro funkci Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo vám umožňuje nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO. Vpřípadě potřeby můžete pro disky BD- ROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně omezení přehrávání. 1 Vyberte položku „Password“ (Heslo) v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení přehrávání BD/DVD) astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřciferné heslo. 3 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Změna hesla 1 Po provedení kroku 3 zadejte pomocí numerických tlačítek nové heslo. 2 Vyberte možnost „OK“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Hybrid Disc Playback Layer (Přehrávání hybridního disku) Nastavení a úpravy z Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na straně 57). b • Pokud heslo zapomenete, proveďte reset přehrávače (strana 65) a nastavte nové heslo (viz „Password (Heslo)“ na straně 57). • Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci Parental Control (Rodičovský zámek), nelze přehrávání na tomto přehrávači omezit. • V závislosti na disku můžete být během přehrávání disku požádáni o změnu úrovně funkce Parental Control (Rodičovský zámek). V takovém případě zadejte heslo a potom změňte úroveň. Výběr prioritní vrstvy při přehrávání hybridního disku. Pro změnu nastavení vypněte a znovu zapněte přehrávač. BD DVD/CD Přehrává se vrstva BD. Přehrává se vrstva DVD nebo CD. BD Internet Connection (Internetové připojení BD) Vyberte, zda chcete povolit internetové připojení k obsahu přehrávaného BD (v režimu BDMV). Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 60). Allow (Povolit) Do not allow (Nepovolit) Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Zakázání internetového připojení. 57