Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Tchèque

Photo Settings

Photo Settings (Nastavení prohlížení fotografií) Výchozí nastavení je podtrženo. Slideshow Speed (Rychlost prezentace) Změna rychlosti prezentace. Fast (Rychle) Fotografie se mění rychle. Normal Fotografie se mění normální (Normálně) rychlostí. Slow (Pomalu) Fotografie se mění pomalu. System Settings (Systémová nastavení) Výchozí nastavení jsou podtržena. OSD Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky přehrávače. Dimmer (Jas displeje) Nastavení jasu displeje na předním panelu. Bright Dark Off (Vypnuto) Vysoký jas. Nízký jas. Během přehrávání je displej vypnutý. V jiném režimu než přehrávání svítí displej s nízkým jasem. Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Umožňuje používání funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18). Vypnutí této funkce. Quick Start Mode (Reřim rychlého spuštění) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Zkrácení času spuštění při zapnutí přehrávače. Výchozí nastavení. b Pokud je položka „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) nastavena na „On“ (Zapnuto): –budepříkon větší než při nastavení položky „Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) na „Off“ (Vypnuto), –může se v závislosti na okolní teplotě zapnout ventilátor. 58

Auto Power Off (Automatické vypnutí) Pokud po dobu delší než 30 minut nestisknete žádné tlačítko na přehrávači nebo dálkovém ovladači, přehrávač se automaticky vypne (pokud nepřehráváte disk BD/DVD/CD/ soubory fotografií nebo neprobíhá aktualizace softwaru). On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Aktivace funkce „Auto Power Off“ (Automatické vypnutí). Vypnutí této funkce. Auto Display (Automatické zobrazení) On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Automatické zobrazení informací na obrazovce při změně přehrávaného titulu, obrazového režimu, audio signálu atd. Zobrazení informací pouze při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení). Software Update Notification (Upozonění na aktualizaci softwaru) Upozornění v případě, že je dostupná nová verze softwaru. Pro použití této funkce je nutné připojit přehrávač k síti a provést síťová nastavení (strana 60). On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Aktivace funkce upozornění na novou verzi softwaru (strana 48). Vypnutí této funkce. System Information (Systémové informace) Zobrazení verze softwaru přehrávačeaMAC adresy. Nastavení a úpravy Screen Saver (Spořič obrazovky) Pokud je na obrazovce vašeho televizoru aktivní OSD nabídka (například výchozí nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku před poškozením (vznik duchů). On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Zapnutí spořiče obrazovky. Vypnutí této funkce. 59